Organizacijski odbor

abecednim redom

 • Boris ABRAMOVIĆ, dipl. iur.
  Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb
 • Frane BARBARIĆ, dipl. iur.
  Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb
 • Tihana COLIĆ, dipl. ing.
  Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb
 • Sergio GALOŠIĆ, dipl. ing.
  Klimaoprema d.d., Samobor
 • mr. sc. Tina JAKAŠA, dipl. ing.
  HEP Opskrba d.o.o., Zagreb
 • dr. sc. Branka JELAVIĆ, dipl. ing.
  . Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb
 • Tomislav JUREKOVIĆ, dipl. ing.
  Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb
 • mr. sc. Vedran JURIĆ, dipl. ing.
  Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb
 • prof. dr. sc. Dragan KOVAČEVIĆ, dipl. oec.
  Jadranski naftovod d.d., Zagreb
 • Medeja LONČAR
  Siemens d.d., Zagreb
 • Mladen-Renato MARTINAC, dipl. ing.
  Centrometal d.o.o., Macinec
 • Ivo MILATIĆ, dipl. oec.
  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb
 • mr. sc. Zdravko MUŽEK, dipl. ing.
  EKONERG d.o.o., Zagreb
 • mr. sc. Jasmina NOVAK, dipl. oec.
  Solvis d.o.o., Varaždin
 • Mladen NOVAKOVIĆ, dipl. ing.
  Tehnokom d.o.o., Zagreb
 • Mario OPAČAK, dipl. oec.
  Vaillant d.o.o., Zagreb
 • Dubravko PONOŠ, dipl. ing., MBA
  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb
 • Valter POROPAT, dipl. ing.
  Istarska regionalna energetska agencija, Labin
 • Tihomir RENGEL, dipl. ing.
  Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb
 • Željko STARMAN, dipl. ing.
  HEP Proizvodnja, d.o.o., Zagreb
 • Vladimir TURINA, dipl. ing.
  Viessmann Hrvatska d.o.o., Zagreb
 • Domagoj VALIDŽIĆ, dipl. ing.
  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb
 • Zdravko ZAJEC, dipl. oec.
  HEP Toplinarstvo d.o.o., Zagreb
 • dr. sc. Vlasta ZANKI, dipl. ing.
  HEP ESCO d.o.o., Zagreb
input