Prijava rada

Rad

* više informacija o prijavi radova možte pronaći na stranicama Upute autorima.

Napomene:
  • Izlaganja na Savjetovanju, odnosno Forumu traju najviše 10 - 15 min. Organizator će točno vrijeme trajanja pojedinog izlaganja dojaviti autoru/ici najkasnije nekoliko dana prije održavanja Savjetovanja, odnosno Foruma.
  • Organizator pridržava pravo sve pristigle radove i prezentacije te snimljene videosnimke objaviti u elektroničkom Zborniku radova bez dodatnog odobrenja autora/ice.
  • Molimo autore/ice koji žele onemogućiti neovlašteno kopiranje, odnosno izmjenu njihovih radova i/ili prezentacija nakon što budu preuzeti s elektroničkog Zbornika radova da ih najkasnije tri radna dana nakon održavanja skupa dostave u formatu koji ne dopušta takvo neovlašteno kopiranje, odnosno izmjene.
  • Organizator pridržava pravo najzanimljivije prikazane radove na skupu, uz prethodnu autorizaciju autora/ice, pripremiti kao prilog u časopisu EGE i/ili na portalu www.energetika-net.com.
Autor
Napomene:
  • Molimo Vas da životopis i sliku autora/ice (u skladu s formatima iz Uputa) dostavite na adresu eipp@ege.hr odmah nakon ispunjavanja ovog obrasca.
  • Autori/ce koji pravodobno ne dostave životopis i sliku slažu se s objavom takvih podataka iz baze EM-a ili drugih javnih baza podataka.
  • Autori radova koji će biti izlagani na Savjetovanju, odnosno Forumu oslobođeni su plaćanja kotizacije onaj dan kada izlažu svoj rad.
    Ako rad ima više autora, plaćanja kotizacije je oslobođen samo onaj koji će izlagati na Savjetovanju, odnosno Forumu.

Osobni podaci:

* puna imena, prezimena, zvanja i nazivi tvrtki/ustanova
input