Prijavljeni radovi

info_outline Ako je izlaganje ovdje navedeno, to automatski ne znači da je rad prihvaćen i da će biti uvršten u konačni program skupa.
Konačni program skupa utvrdit će se najmanje tjedan dana prije održavanja.

Do sada su Organizatoru prijavljeni sljedeći radovi:

  • Barbir_franjo Projekt katamarana na vodik

    prof. emer. Frano BARBIR, dipl. ing.
    Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split

input