Prijavljeni radovi

info_outline Ako je izlaganje ovdje navedeno, to automatski ne znači da je rad prihvaćen i da će biti uvršten u konačni program skupa.
Konačni program skupa utvrdit će se najmanje tjedan dana prije održavanja.

Do sada su Organizatoru prijavljeni sljedeći radovi:

  • Bagaric_marina The nZEB Roadshow

    dr. sc. Marina BAGARIĆ, mag. ing. aedif.
    Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, Hrvatska

input