Hr40

e-Zbornik

Za pristup e-Zborniku potrebno je koristiti lozinku koja je dostavljena svim prijavljenim sudionicima Konferencije na e-mail u utorak, 6. listopada 2020.

Ako niste zaprimili e-mail obavijest sa lozinkom, obratite se Organizatoru Konferencije - Kontakt.

Prijava