e-Zbornik

Pristup e-Zborniku bit će omogućen svim prijavljenim sudionicima Foruma od četvrtka, 7. studenog 2019.

Za pristup e-Zborniku bit će potrebno koristiti lozinku koja će svim prijavljenim sudionicima Foruma biti dostavljena na e-mail na navedeni datum.

Prijava