e-Zbornik

Pristup e-Zborniku bit će omogućen svim prijavljenim sudionicima Foruma od srijeda, 18. listopada 2017.

Za pristup e-Zborniku bit će potrebno koristiti lozinku koja će svim prijavljenim sudionicima Foruma biti dostavljena na e-mail na navedeni datum.

Prijava
input