Stručna Literatura

Za svaku narudžbu EM literature kao poklon dobivate praktičan priručnik !

Pipi_ege_2019

Napomena: U cijene knjiga uključen je PDV od 5%. Cijene ne sadrže trošak pakiranja i poštarine.

STABILNA OPREMA POD TLAKOM - NOVO!

Stabilna_oprema_pod_tlakom
Cijena: 400,00 kn
Izdanje: 2021
Format: A5
Stranica: 350
ISBN 978-953-6759-65-1

Naruči

prof. dr. sc. Srećko Švaić, dipl. ing.

Knjiga je rezultat dugogodišnjeg rada na području opreme pod tlakom i napravljena je sa željom da se autorovo bogato znanje i iskustvo koje je stečeno u radu na konstrukcijama, regulativi i propisima iz područja opreme pod tlakom i na pripremi materijala za predavanja studentima i izobrazbu osoba koje rade u tom području, budu dostupna svima koji su izravno ili neizravno vezani za tu granu tehnike.

U njoj su stoga dani osnovni zahtjevi koji se postavljaju na opremu pod tlakom u pogledu konstrukcije, izrade, uporabe i nadzora tijekom uporabe, kako bi se ostvario njezin siguran rad u predviđenom radnom vijeku. U njoj će i čitateljice i čitatelji pronaći smjernice za razumijevanje i korištenje regulative i za uporabu norma, odnosno tehničkih specifikacija pomoću kojih se osigurava struktura opreme pod tlakom u smislu sigurnosti za ljude, materijalna dobra i okoliš, ekonomičnost i uporabljivost.

 • više od 300 stranica
 • sve bitno za opremu pod tlakom
 • popisi ovlaštenih i akreditiranih tijela
 • popisi najvažnijih normi i propisa
 • cjelovit tekst Tehničkih uputa za primjenu Pravilnika

Iz sadržaja izdvajamo naslove pojedinih poglavlja:

 1. Općenito o opremi pod tlakom
 2. Regulativa u području stabilne opreme pod tlakom
 3. Materijali za gradnju opreme pod tlakom
 4. Osnove proračuna opreme pod tlakom
 5. Sigurnosna oprema
 6. Ložena oprema pod tlakom
 7. Inspekcije i ispitivanja stabilne opreme pod tlakom
 8. Prilozi
 9. Primjeri iz prakse

OSNOVE PRIMJENE BIOMASE

Biomasa
Cijena: 250,00 kn 120,00 kn
Izdanje: 2012
Format: B5
Stranica: 328
ISBN 978-953-6759-58-3

Naruči

Skupina autora

Nakon velikog uspjeha već tri naša izdanja iz serije posvećene osnovama primjene obnovljivih izvora energije, knjiga ‘Osnove primjene dizalica topline’ (2009), ‘Osnove primjene solarnih toplinskih sustava’ (2010) i ‘Osnove primjene fotonaponskih sustava’ (2011. godine), odlučili smo se na logičan sljedeći korak i objaviti djelo koje će u cijelosti biti posvećeno energetskom iskorištavanju biomase.

Nadamo se stoga da će nova knjiga biti od koristi svima kojima su energetska postrojenja raznih veličina, od elektrana, toplana i kogeneracijskih postrojenja pa sve do kotlova za centralno grijanje te kućnih peći i kamina dio svakodnevnog posla kao što su projektanti, instalateri i serviseri, trgovci opremom i uređajima, a i da će koristiti svima koji se zanimaju za primjenu obnovljivih izvora i novih tehničkih rješenja za opskrbu energijom. Isto tako se nadamo da će knjiga svakako poslužiti i svima koje to područje zanima ili koji se s njime tek upoznaju.

Iz sadržaja izdvajamo naslove pojedinih poglavlja:

 1. Termodinamičke, fizikalne i meterološke osnove
 2. Šumska biomasa kao izvor energije
 3. Energetsko iskorištavanje šumske biomase
 4. Sustavi grijanja i pripreme potrošne tople vode na šumsku biomasu
 5. Toplane, elektrane i kogeneracijska postrojenja na šumsku biomasu
 6. Utjecaj primjene šumske biomase na okoliš
 7. Propisi o poticanju primjene šumske biomase u Hrvatskoj
 8. Energetsko iskorištavanje šumske biomase u Hrvatskoj

OSNOVE TEHNIKE INSTALACIJA VODE I PLINA

Ot_instalacija_vip
Cijena: 230,00 kn 100,00 kn
Izdanje: 2018
Format: B5
više od 500 stranica
ISBN 978-953-6759-64-4

Naruči

Skupina autora

Novo, već treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje po svojoj tematici, obliku i načinu izlaganja prilagođeno je svima: od onih koji se tek upoznaju s tim stručnim područjem kao što su učenici i studenti stručnih škola i visokih učilišta, preko instalatera i servisera, inženjera i projektanata, nastavnika i profesora, odnosno do onih koji su već dobro upoznati sa strukom. Drugim riječima, namijenjeno je svima koji bi željeli naučiti nešto novo, ali i produbiti stečena znanja i podsjetiti se na ranije naučeno te na jednom mjestu pronaći potrebne podatke. Zbog svega toga djelo je pisano jednostavnim, svima razumljivim jezikom, uz brojne primjere, ilustracije i tablice. Njegovoj kvaliteti svakako doprinosi i sudjelovanje stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u području instalacijske tehnike.

Poglavlja:

 1. Osnovne fizikalne veličine
 2. Voda i plinovi
 3. Materijali u instalacijskoj tehnici
 4. Izvođenje instalacija
 5. Vodovodna tehnika
 6. Kanalizacijska tehnika
 7. Sanitarna tehnika
 8. Plinska tehnika
 9. Elektrotehnika, upravljanje i regulacija
 10. Stručne prezentacije tvrtki

PLINARSKI PRIRUČNIK - 7. izdanje

Plinarski_prirucnik_7
Cijena: 550,00 kn 500,00 kn
Izdanje: 2014
Format: A5
Stranica: 1096
ISBN 978-953-6759-60-6

Naruči

Skupina autora

Sedmo izdanje najprodavanijeg stručnog djela kojeg ne treba posebno predstavljati!

 • gotovo 1100 stranica
 • brojne tablice i dijagrami
 • najvažnije norme i propisi iz plinske tehnike
 • glavni sudionici u plinskom gospodarstvu u Hrvatskoj i zemljama u okruženju
 • ... i još mnogo toga!

Iz sadržaja izdvajamo naslove pojedinih poglavlja:

 1. Prirodni plin
 2. Plinsko gospodarstvo
 3. Plinska goriva
 4. Materijali za plinovode i plinske instalacije
 5. Izvođenje plinovoda i plinskih sustava
 6. Oprema plinskih sustava
 7. Unutarnje plinske instalacije
 8. Primjena plina i najvažnija plinska trošila
 9. Postavljanje plinskih trošila
 10. Ukapljeni naftni plin
 11. Sustavi za odvod dimnih plinova
 12. Zaštita na radu u plinskoj tehnici
 13. Prilozi

PODSJETNIK ZA IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE PLINSKIH INSTALACIJA

Pipi2018
Cijena: 140,00 kn 80,00 kn
Izdanje: 2018.
Format: 10 x 21 cm
Stranica: 148
ISBN 978-953-6759-63-7

Naruči

Skupina autora

Treće, izmjenjeno i dopunjeno izdanje praktičnog priručnika za sve kojima su plinske instalacije dio svakodnevnog posla.

Malog formata i praktičan za svačiji džep, sprječava nesreće i pomaže u svakodnevnom radu.

Iz sadržaja izdvajamo naslove pojedinih poglavlja:

 1. Najvažniji pojmovi u plinskoj tehnici
 2. Podjela plinova
 3. Plinske instalacije
 4. Plinski uređaji
 5. Postavljanje plinskih uređaja
 6. Sustavi za odvod dimnih plinova
 7. Funkcionalna ispitivanja
 8. Poučavanje korisnika plinske instalacije

EFIKASNOST MJERENJA I OBRAČUNA POTROŠNJE PLINA

Mjerenje_obracun_plina
Izdanje: svibanj 2000
Format: B5
Stranica: 368
ISBN 953-6759-04-7

RASPRODANO

Miljenko Šunić i Berislav Pavlović

Praktično djelo namijenjeno zaposlenima u distribuciji plina, projektantima i izvođačima plinskih sustava, zaposlenim u protupožarnim službama, inženjerima sigurnosti i zaštite na radu, studentima raznih tehničkih fakulteta te svima onima kojima je djelatnost povezana s energetikom. Autori ove knjige su poznati stručnjaci iz plinskog gospodarstva, koji su radni vijek najvećim dijelom proveli i provode rješavajući razne probleme u planiranju, izgradnji, održavanju i vođenju plinskih sustava, obrazovanju stručnog kadra, pripremi raznih stručnih knjiga, priručnika, propisa i članaka.

Iz sadržaja izdvajamo naslove pojedinih poglavlja:

 1. Opće stavke
 2. Definicije i podjela plinskih goriva
 3. Osnovni pojmovi mjerne tehnike, vjerojatnost i statistika
 4. Potrošnja plina
 5. Mjerenje i mjerila osnovnih fizikalnih veličina
 6. Regulator tlaka i plinomjer za mjerenje plina
 7. Korektori obujma i ukupno mjerenje energije
 8. Određivanje temperature plina za ispravno obračunavanje potrošnje
 9. Kriteriji za izbor mjerila
 10. Obračun potrošnje plina
 11. Ispitni laboratorij
 12. Daljinsko očitavanje plinomjera

ENERGIJA I MEĐUNARODNI TRANSFER TEHNOLOGIJE

Energija_transfer_tehnologije
Izdanje: studeni 2002
Format: B5
Stranica: 320
ISBN 953-6759-21-7

RASPRODANO

Alfredo Višković

Nakon brojnih priručničkih i sl. izdanja nužnih za svakodnevno bavljenje strukom predstavljamo pomalo drugačije izdanje, ponajviše posvećeno fundamentalnoj temi energije.

Iz sadržaja izdvajamo naslove pojedinih poglavlja:

 1. Gospodarenje energijom, energetika i tehnologije od životne važnosti
 2. Transferi tehnologija kao proizvodni imperativ vezani uz modernu makroekonomsku strategiju
 3. Pravne strane transfera tehnologije
 4. Međunarodni tehnološki transferi novi pristup ekonomskog razvoja zemalja u razvoju

GREJANJE I KLIMATIZACIJA

Grejanje_klimatizacija
Izdanje: 2012
Format: B5
Stranica: 2216
ISBN 978-86-82685-29-6

RASPRODANO

Recknagel, Sprenger, Schramek, Čeperković

Originalno njemačko izdanje priručnika prevela je Zagorka Čeperković. U priručniku nalaze se potrebni, u praksi provjereni podaci s detaljnim informacijama o prednostima i nedostacima tehničkih rješenja. Priručnik je namijenjen projektantima, izvođačima radova, proizvođačima opreme, studentima, investitorima i korisnicima termotehničkih i energetskih postrojenja.

Iz sadržaja izdvajamo naslove pojedinih poglavlja:

 1. Osnovi
  • Meteorološki osnovi
  • Higijenski osnovi
  • Osnovi termotehnike
  • Osnovi mehanike fluida
  • Osnovni akustike
  • Osnovi merne tehnike
  • Osnovi tehnike regulisanja
  • Osnovi energetike
  • Zaštita okoline, održavanje čistoće vazduha
  • Zaštita od korozije i kamenca
  • Osnovi procesnog upravljanja - planiranje, izrada i korišćenje
  • Osnovi građevinske fizike za toplotnu zaštitu
 2. Grejanje
  • Opšti deo
  • Sistemi grejanja
  • Sastavni delovi grejnih postrojenja
  • Proračun i dimenzionisanje grejnih sistema
  • Izvođenje grejnih sistema u raznim vrstama zgrada
  • Troškovi potrošnje vezani za grejanje i pripremu tople vode
 3. Tehnika provetravanja i klimatizacije
  • Osnovi vazdušne tehnike
  • Sistemi za provetravanje i klimatizaciju
  • Sastavni delovi
  • Uređaji u tehnici provetravanja
  • Proračun sistema za provetravanje i klimatizaciju (RLT-postrojenja)
  • Izvođenje provetravanje u raznim prostorijama i objektima
  • Industrijsko odsisavanje
 4. Snabdevanje toplom vodom
  • Opšti deo
  • Sistemi zagrevanje vode
  • Sastavni delovi sistema za zagrevanje vode
  • Proračun sistema za zagrevanje vode
 5. Tehnika hlađenja
  • Opšti deo
  • Teorijske osnove
  • Pogonska sredstva za rashladna postrojena
  • Sastavni elementi za rashladne sisteme
  • Izvođenje rashladnih sistema
  • Dimenzionisanje rashladnih sistema za vazdušno hlađenje
  • Regulacija sistema vazdušnog hlađenja
  • Postavljanje rashladnih postrojenja, mašinske prostorije, buka
 6. Zakoni, norme, uputstva, literatura, institucije, jedinice, formule, preračunavanje
  • Savezne i pokrajinske zakonske regulative
  • Evropska pravila
  • Nemačko, evropsko i međunarodno normiranje
  • Pravila i uputstva raznih institucija
  • Literatura iz oblasti grejanja i klimatizacije
  • Udruženja, savezi, škole i instituti
  • Jedinice i oznake
  • Tabele za preračunavanje
 7. Registar pojmova
 8. Dijagrami, tabele

HEIZUNG + KLIMA TECHNIK

Heizung_klima
Izdanje: 2009
Format: 13x21
Stranica: 1744
ISBN 978-3-8356-3134-2

RASPRODANO

Recknagel, Sprenger, Schramek

Najnovije originalno njemačko izdanje na 1744 stranice s više od 2100 slika i brojnim prilozima.

Iz sadržaja izdvajamo naslove sekcija:

 1. Grundlagen
 2. Heizung
 3. Lüftungs- und klimatechnik
 4. Warmwasserversorgung
 5. Kältetechnik
 6. Anhang
 7. Sachverzeichnis
 8. Falttafeln

Specijalni prilog: CD

HEIZUNG + KLIMA TECHNIK (DVD izdanje)

Heizung_klima_dvd
ISBN 978-3-8356-3149-6

RASPRODANO

Recknagel, Sprenger, Schramek

DVD izdanje najnovijeg originalnog njemačkog izdanja na 1744 stranice s više od 2100 slika i brojnim prilozima.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Oie
Izdanje: 2002
Format: A5
Stranica: 836
ISBN 953-6759-12-8

RASPRODANO

Skupina autora

U posljednjih nekoliko desetljeća, a posebice danas, na početku novog tisućljeća, obnovljivi izvori imaju sve veću ulogu u svjetskoj proizvodnji energije. Iako su neki od njih poznati i koriste se još od davnina (npr. energija vjetra u vjetrenjačama ili energija vode u vodenicama), obnovljivi ili alternativni izvori energije svoje 'mjesto pod suncem' (!) dobivaju u vrijeme prvih tzv. energetskih kriza, sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Uz to, posljednjih godina čovjeku je sve više očito kako je prevelikim iskorištavanjem fosilnih goriva značajno i najvjerojatnije nepopravljivo oštetio životni okoliš, ne samo sebe, već i svih vrsta na Zemlji. Nadamo da će ovaj PRIRUČNIK ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE svakako povećati ne samo primjenu obnovljivih izvora, već i svijest o nužnosti njihove primjene. Uostalom, radi se o budućnosti svih nas!

Iz sadržaja izdvajamo naslove pojedinih poglavlja:

 1. Energija i obnovljivi izvori energije
 2. Sunčeva energija
 3. Energija vjetra
 4. Energija vodenih tokova
 5. Energija vodika
 6. Energija iz biomase
 7. Energija iz okoliša
 8. Marketing obnovljivih izvora energije u hrvatskoj
 9. Prilozi

OSNOVE PRIMJENE DIZALICA TOPLINE

Dizalice_topline
Izdanje: 2009
Format: B5
Stranica: 280
Brojni primjeri primjene i rješenja dizalica topline vodećih europskih, ali i domaćih proizvođača
ISBN 978-953-6759-46-0

RASPRODANO

Skupina autora

Nakon velikog uspjeha našeg prvog izdanja posvećenog obnovljivim izvorima energije, knjige ‘Obnovljivi izvori energije - priručnik’ (izašle još 2002. godine!), a i zahvaljujući sve većoj popularnosti primjene dizalica topline kao izvora topline za sustave grijanja u razvijenim europskim zemljama, odlučili smo prvi puta u Hrvatskoj objaviti djelo koje će u cijelosti biti posvećeno tome, kako ga mnogi nazivaju, rješenju za opskrbu kućanstava energijom u budućnosti.

Nadamo se stoga da će nova knjiga biti od koristi svima kojima su sustavi grijanja, ali i hlađenja i klimatizacije dio svakodnevnog posla kao što su projektanti, instalateri i serviseri, trgovci opremom i uređajima, a i da će koristiti svima koji se zanimaju za primjenu obnovljivih izvora i novih tehničkih rješenja u opskrbi energijom. Isto tako se nadamo da će knjiga svakako poslužiti i svima koje to područje zanima ili koji se s tehnikom grijanja, hlađenja i klimatizacije te obnovljivih izvora tek upoznaju.

Iz sadržaja izdvajamo naslove pojedinih poglavlja:

 1. Termodinamičke, kemijske i meteorološke osnove
 2. Dizalice topline
 3. Sustavi grijanja s dizalicama topline
 4. Dimenzioniranje sustava grijanja s dizalicom topline
 5. Ugradnja i pogon dizalica topline
 6. Usporedba dizalica topline i drugih izvora topline za sustave grijanja
 7. Dizalice topline u praksi

OSNOVE PRIMJENE FOTONAPONSKIH SUSTAVA

Fotonaponski_sustavi
Izdanje: 2011
Format: B5
Stranica: 264
Brojni primjeri primjene i rješenja fotonaponskih sustava vodećih svjetskih i hrvatskih proizvođača i isporučitelja opreme
ISBN 978-953-6759-57-6

RASPRODANO

Skupina autora

Nakon velikog uspjeha izdanja posvećenih obnovljivim izvorima energije, knjigama: ‘Obnovljivi izvori energije - priručnik’ (iz 2002) i ‘Osnove primjene dizalica topline’ (iz 2009. godine), a zahvaljujući brzorastućoj popularnosti primjene Sunčeve energije kao izvora topline za sustave pripreme potrošne tople vode, zagrijavanja bazenske vode i grijanja, u veljači 2010. godine iz tiska je izašlo djelo posvećeno mogućnostima za iskorištavanje Sunčeve energije za proizvodnju topline.

Kao njegov svojevrsni nastavak pripremljena je knjiga posvećena mogućnostima za iskorištavanje Sunčeve energije za proizvodnju električne energije za primjenu u samostalnim (autonomnim) sustavima za opskrbu strujom ili pak za njezinu isporuku u javnu električnu mrežu. Nova bi knjiga svakako trebala biti od koristi svima kojima su Sunčeva energija i drugi obnovljivi izvori dio svakodnevnog posla, a ponajviše onima koji se žele upoznati s novim, suvremenim načinima za opskrbu energijom. Uz to, valja se nadati da će poslužiti i svima koje to područje zanima ili koji se s njime tek upoznaju.

 • brojni primjeri primjene i rješenja fotonaponskih sustava vodećih svjetskih i hrvatskih proizvođača i isporučitelja opreme

Iz sadržaja izdvajamo naslove pojedinih poglavlja:

 1. Fizikalne i elektrotehničke osnove
 2. Sunce kao izvor energije
 3. Pretvorba sunčeve u električnu energiju
 4. Osnovne izvedbe fotonaponskih sustava
 5. Podzakonski propisi kojima se uređuje poticanje primjene fotonaponskih sustava
 6. Fotonaponski sustavi u praksi

OSNOVE PRIMJENE SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA

Solarni_sustavi
Izdanje: 2010
Format: B5
Stranica: 255
Brojni primjeri primjene i rješenja solarnih toplinskih sustava vodećih europskih i hrvatskih proizvođača
ISBN 978-953-6759-53-8

RASPRODANO

Skupina autora

Nakon velikog uspjeha naših izdanja posvećenih obnovljivim izvorima energije, knjigama: ‘Obnovljivi izvori energije - priručnik’ (2002) i ‘Osnove primjene dizalica topline’ (2009. godine), a zahvaljujući sve većoj popularnosti primjene Sunčeve energije kao izvora topline za sustave pripreme potrošne tople vode, zagrijavanja bazenske vode i grijanja, odlučili smo objaviti djelo posvećeno mogućnostima za iskorištavanje Sunčeve energije za proizvodnju topline za primjenu u kućanstvima, stambenim, poslovnim, javnim te turističkim i ugostiteljskim objektima.

Nova bi knjiga trebala biti od koristi svima kojima su Sunčeva energija i drugi obnovljivi izvori, ali i sustavi grijanja i klimatizacije dio svakodnevnog posla kao što su projektanti, instalateri i serviseri, trgovci opremom i uređajima, a i da će koristiti svima koji se zanimaju za primjenu novih rješenja za opskrbu energijom. Isto tako se nadamo da će knjiga svakako poslužiti i svima koje to područje zanima ili koji se s njime tek upoznaju.

Iz sadržaja izdvajamo naslove pojedinih poglavlja:

 1. Termodinamičke, fizikalne i meteorološke osnove
 2. Sunce kao izvor energije
 3. Osnovni dijelovi solarnih toplinskih sustava
 4. Solarni toplinski sustavi za pripremu potrošne tople vode i potporu sustavu grijanja
 5. Solarni toplinski sustavi za zagrijavanje bazenske vode
 6. Solarni toplinski sustavi u praksi

OSNOVE TEHNIKE UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA

Ot_unp
Izdanje: studeni 2007
Format: B5
Stranica: 227
Usklađeno s novim pravilnikom o UNP-u
Brojni aktualni podaci i korisne tablice, dijagrami i sl.
ISBN 978-953-6759-34-7

RASPRODANO

Skupina autora

Sedam godina nakon izlaska knjige "Ukapljeni naftni plin - osnove primjene" i čak 36 godina nakon objave Pravilnika o izgradnji postrojenja za tekući naftni plin i o uskladištavanju i pretakanju tekućeg naftnog plina (Sl. l. SFRJ 24/71), odnosno uoči donošenja novog, hrvatskog Pravilnika o ukapljenom naftnom plinu ENERGETIKA MARKETING pripremila je novo stručno izdanje, knjigu "Osnove tehnike ukapljenog naftnog plina". Time ENERGETIKA MARKETING, nakon 23 stručna djela iz područja plinske tehnike, instalacija vode i plina, energetike, obnovljivih izvora, tehnike grijanja te ventilacije i klimatizacije, daje još jedan značajan doprinos hrvatskom stručnom izdavaštvu, ovoga puta sa sve popularnijom tematikom ukapljenog naftnog plina.

Nadamo se stoga da će novo djelo biti od pomoći svima koji su u svojem svakodnevnom poslu vezani uz problematiku UNP-a: djelatnicima plinarskih tvrtki, projektantima, instalaterima, serviserima, trgovcima opremom, ali i onima koji se sa strukom tek upoznaju.

Iz sadržaja izdvajamo naslove pojedinih poglavlja:

 1. Ukapljeni naftni plin
 2. Mali spremnici UNP-a
 3. Boce za UNP
 4. Cjevovodi za ukapljeni naftni plin
 5. Oprema instalacija UNP-a
 6. Postavljanje trošila za UNP
 7. UNP za pogon vozila
 8. Prilozi

PRIRUČNIK ZA GRIJANJE

Prirucnik_za_grijanje
Izdanje: listopad 2005
Format: A5
Stranica: 560
Brojne tablice, dijagrami i obrasci
ISBN 953-6759-25-X

RASPRODANO

Skupina autora

Nakon odličnog uspjeha našeg Priručnika za ventilaciju i klimatizaciju koji je u kratkom roku doživio već dva izdanja, odlučili smo izdati još jedno djelo koje će svakako biti od koristi svima kojima su sustavi grijanja dio svakodnevnog posla, bez obzira na to radi li se o projektantima, instalaterima i serviserima, trgovcima opremom ili pak o onima koji se sa strukom tek upoznaju.

 • proračun sustava grijanja prema novoj normi HRN EN 12 831
 • sigurnosna oprema sustava grijanja prema novoj normi HRN EN 12 828
 • brojne korisne tablice, dijagrami i obrasci
 • pregled važnijih domaćih i stranih normi i propisa iz područja tehnike grijanja

Iz sadržaja izdvajamo naslove pojedinih poglavlja:

 1. Fiziološke, termodinamičke i meteorološke osnove sustava grijanja
 2. Voda - osnovni prijenosnik energije u sustavima grijanja
 3. Proračun toplinskog opterećenja prema HRN EN 12 831
 4. Sustavi grijanja
 5. Osnovni energenti u sustavima grijanja: plinska goriva, loživo ulje, kruta goriva i biomasa, električna struja, Sunčeva energija
 6. Izvori topline za sustave grijanja
 7. Razvod i ostala oprema sustava grijanja
 8. Ogrjevna tijela
 9. Priprema potrošne tople vode
 10. Sustavi centralnog toplovodnog grijanja
 11. Prilozi

PRIRUČNIK ZA VENTILACIJU I KLIMATIZACIJU - 3. izdanje

Prirucnik_za_vk3
Izdanje: 2015
Format: A5
Stranica: 520
ISBN 978-953-6759-61-3

RASPRODANO

Skupina autora

Kako bi stručnoj javnosti olakšali složen posao projektiranja sustava ventilacije i klimatizacije ENERGETIKA MARKETING je okupila brojne autore koji su u izmijenjenim i dopunjenim poglavljima 'Priručnika' obuhvatili najveći dio onog što je danas bitno u području ventilacije i klimatizacije. Nakon 1. izdanja 2000. i 2. izdanja iz 2003, novo izdanje na 520 stranica svakako će biti korisno svima kojima su tehnika hlađenja, ventilacije i klimatizacije dio svakodnevnog posla.

Iz sadržaja izdvajamo naslove pojedinih poglavlja:

 1. Termodinamičke, fiziološke i meteorološke osnove
 2. Osnovna svojstva tvari u sustavima ventilacije i klimatizacije
 3. Osnove proračuna sustava ventilacije i klimatizacije
 4. Sustavi ventilacije i klimatizacije
 5. Sustavi ventilacije i klimatizacije sa zrakom kao prijenosnikom energije
 6. Sustavi ventilacije i klimatizacije sa zrakom i vodom kao prijenosnicima energije
 7. Sustavi klimatizacije sa zrakom i radnim tvarima kao prijenosnicima energije
 8. Akustika u sustavima ventilacije i klimatizacije
 9. Zaštita od požara u sustavima ventilacije i klimatizacije
 10. Regulacija u sustavima ventilacije i klimatizacije
 11. Zaštita okoliša i sustavi ventilacije i klimatizacije
 12. Prilozi
 13. Primjeri izvedenih projekata

SUSTAVI POVRŠINSKOG GRIJANJA I HLAĐENJA

Povrsinsko_grijanje_hladenje
Izdanje: 2002
Format: A5
Stranica: 560
ISBN 953-6759-13-6

RASPRODANO

Zvonko Paić

Prvi puta na hrvatskom jeziku obrađuje se zanimljiva i za struku značajna, a kod korisnika sve popularnija, ali kod nas još nedovoljno poznata tema - sustavi površinskih (tj. podnih, zidnih, stropnih) grijanja i hlađenja. Poznavanje ovog gradiva je potrebno svim projektantima, bez obzira na primjenu raznog softvera. Sadržaj tema u knjizi predočen je određenim pojašnjenjima i osnovnim matematičkim iskazima.

Iz sadržaja izdvajamo naslove pojedinih poglavlja:

 1. Značajke niskotemperaturnog površinskog grijanja
 2. Osnovne zakonitosti niskotemperatrunog površinskog grijanja
 3. Površinsko podno grijanje prema DIN 4725
 4. Izvedbe oslanjanja cijevi na podlogu
 5. Model grijanja elastičnim podom
 6. Niskotemperaturno površinsko u kombinaciji s drugim grijanjima
 7. Niskotemperaturno grijanje vanjskih površina
 8. Površinsko hlađenje prostorija
 9. Elementi za gradnju energetskih površina
 10. Tehnološki postupci izvođenja energetskih površina
 11. Izvori topline i regulacija za niskotemperaturne sustave
 12. Površinski sustavi i posebni objekti
 13. Projektni postupak i primjena računala
 14. Ulaganja u sustave površinskog grijanja u hlađenja
 15. Prilozi

TERMOTEHNIČAR 1 i 2

Termotehnicar
Izdanje: 2004
Format: A4
Stranica: 1745
ISBN 86-82685-03-5

RASPRODANO

Martin Bogner

Treće dopunjeno i prošireno izdanje pod uredništvom prof.dr.sc. Martina Bognera, profesora na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Nezaobilazno djelo za sve čiji je svakodnevni rad usko povezan sa stručnim temama kao što su termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika. Iz sadržaja uistinu opsežne knjige (na 1745 stranica u dva sveska) valja idvojiti sljedeće teme, odnosno poglavlja:

1. svezak

 • Opšte tabele i podaci
 • Primjenjena mehanika fluida
 • Goriva i sagorevanje
 • Termodinamičke i strujne osnove parnog kotla
 • Vrelovodni kotlovi i postrojenja daljinskog upravljanja
 • Industrijske energane
 • Aerozagađenje

2. svezak

 • Cevovodi
 • Armatura
 • Tehnički i medicinski gasovi
 • Prirodni gas
 • Gvožđe i čelici
 • Zavarivanje
 • Prečišćavanje gasova
 • Industrijska ventilacija
 • Konstrukcije i proračun aparata
 • Sušenje
 • Elektrotehnika
 • Pogon i održavanje uređaja i postrojenja
 • Zaštita električnih i mehaničkih uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
 • Zaštita životne sredine