Instalacije

Home_mk_2011_2_090
Odvodnja i ventilacija - mali savjeti za velike planove

Odvodnja u kupaonici jednako je važna stavka kao i sami kupaonički elementi i njihova funkcionalnost, o čemu pak ovisi konačan izgled i atmosfera u...

Home_mk_2008_1_085
Kućna vodovodna instalacija

Iz povijesnih je zapisa poznato da su još prije tisuću godina mnogi objekti bili opskrbljeni vodom i ne samo za sanitarne potrebe, već su vodom pun...

Home_mk_2009_1_088
Gradske vodovodne mreže

Gradske vodovodne mreže dio su svakog vodoopskrbnog sustava i one omogućavaju vodi da stigne do svake kupaonice. Vodovodnu mrežu čine cijevi, fazon...

Home_mk_2009_2_095
Nova njemačka norma za električne instalacije u kupaonicama

Njemačkim rješenjima, smjernicama, normama i propisima, kada je riječ o tehnici, u zemljama Srednje i Istočne Europe nerijetko se daje prednost u o...

Home_mk_2007_1_044
Nekoliko preporuka za izvođenje sustava za primjenu kišnice

U krajevima u kojima opskrba pitkom vodom (još) nije kvalitetno riješena kao što je, primjerice, na jadranskim otocima ili u priobalju kišnica čest...

Home_mk_2006_2_064
Perlator - maleni element s velikom ulogom

Iako ga gotovo nikada ne primjećujemo, koristimo ga gotovo svaki dan. Riječ je o perlatoru ili raspršivaču, malom elementu na kraju svake slavine.

Home_mk_2006_1_046
Kako se izvodi priključak na vodoopskrbni sustav

Namakajući se u kadi ili uživajući pod ugodnim mlazovima u tuškabini vjerojatno nitko (osim možda zagriženih ‘tehničara’) ni ne pomišlja na to koji...

Home_mk_2006_1_072
Odzračni vodovi kanalizacijskih stanica

Kao što je poznato, kućne kanalizacijske instalacije služe za odvođenje sanitarnih otpadnih voda iz stambenih, poslovnih i sličnih zgrada. U pravil...

email