Odzračni vodovi kanalizacijskih stanica

Kao što je poznato, kućne kanalizacijske instalacije služe za odvođenje sanitarnih otpadnih voda iz stambenih, poslovnih i sličnih zgrada. U pravilu započinju na izljevu kupaoničkog ili sanitarnog elementa (umivaonike, kade, tuškabine, bidea, zahodske školjke, pisoara i sl), odnosno kućanskog uređaja (npr. perilice rublja), a završavaju na spoju s javnim kanalizacijskim sustavom, odnosno kućnim sustavom za zbrinjavanje otpadne vode. Važan dio kućne kanalizacijske instalacije predstavljaju i odzračni vodovi čija je osnovna uloga održavanje potrebne razlike tlaka za rad cijele instalacije, ali i odvođenje neugodnih mirisa.

Odzračni vodovi su dio kanalizacijske instalacije u zgradi koji služe za održavanje potrebne razlike tlaka unutar instalacije i za odvođenje plinova i neugodnih mirisa koji unutar nje nastaju. Pri tome važi nekoliko osnovnih pravila:

 • svaki okomiti kanalizacijski vod treba imati produžetak s otvorom na krovu koji služi kao odzračni vod
 • glavni vodoravni sabirni kanalizacijski vodovi koji nemaju okomiti vod (npr. u prizemnicama) moraju imati okomit odzračni vod s otvorom na krovu
 • sustavi za odvodnju kišnice ne smiju se koristiti kao odzračni vodovi.
Osnovne izvedbe odzračnih vodova

Za izvođenje odzračnih vodova postoji nekoliko osnovnih mogućnosti:

 • pojedinačni odzračni vod
 • zajednički odzračni vod
 • izravni dodatni odzračni vod
 • sekundarni odzračni vod
 • neizravni dodatni odzračni vod
 • optočni odzračni vod.

- Pojedinačni odzračni vod
Pojedinačni odzračni vod je, zapravo, svaki okomiti kanalizacijski vod koji se iznad najgornjeg priključka bez promjene promjera spaja na odzračni otvor na krovu (il. 1).

- Zajednički odzračni vod
Zajednički odzračni vod se izvodi tako da se svaki okomiti kanalizacijski vod iznad svojeg najgornjeg priključka spaja na cjevovod koji je, zapravo, produžetak jednog od njih (il. 2). Poprečni presjek zajedničkog odzračnog voda mora biti najmanje jednak polovici zbroja poprečnih presjeka pojedinih okomitih kanalizacijskih vodova, odnosno za najmanje jedan red veličine nazivnog promjera (DN) veći od promjera okomitog kanalizacijskog voda čiji je produžetak (osim za obiteljske kuće).

- Izravni dodatni odzračni vod
Izravni dodatni odzračni vod je zasebni cjevovod koji služi isključivo za odzračivanje kanalizacijske instalacije, odnosno ne služi i za odvodnju (il. 3). Provodi se usporedno s okomitim kanalizacijskim vodom s kojim se spaja na svakom katu. Dimenzije izravnog dodatnog odzračnog voda iznose:
- DN 70: za promjere okomitog kanalizacijskog voda DN 70 i 100
- DN 100: za promjere okomitog kanalizacijskog voda veće od DN 100.

- Sekundarni odzračni vod
Sekundarni odzračni vod je također zasebni vod koji služi za odzračivanje (il. 4). Provodi se od svakog izljeva sanitarnog elementa do priključka na okomiti odzračni vod koji se vodi usporedno s okomitim kanalizacijskim vodom. Dimenzije priključnih odzračnih vodova (koji se spajaju na izljeve sanitarnih elemenata) iznose:
- DN 40: za promjere priključaka DN 40 i 50
- DN 50: za promjere priključaka DN 70 i 100
Sabirni vodoravni odzračni vod pri tome treba biti za jedan red veličine nazivnog promjera veći od najvećeg promjera odzračnog voda koji se na njega spaja, dok dimenzije okomitog odzračnog voda ovise o dimenzijavama glavnog okomitog kanalizacijskog voda.

- Neizravni dodatni odzračni vod
Neizravni dodatni odzračni vod se koristi za odzračivanje sabirnih priključnih vodoravnih kanalizacijskih vodova duljine veće od 10 m (npr. kod sanitarnih prostorija s više izljevakao što su zahodi i pisoari u javnim i sličnim zgradama). Do odzračnog otvora na krovu se može izvesti kao zasebni cjevovod ili se spaja na glavni okomiti kanalizacijski vod iznad njegovog najgornjeg priključka (il. 5).

- Optočni odzračni vod
Optočni odzračni vod se koristi kada su svi sanitarni i kupaonički elementi na katu priključeni na jedan sabirni priključni vodoravni kanalizacijski vod (il. 6). Najveće dimenzije pri tome iznose DN 70.

Osnovne smjernice za izvođenje odzračnih vodova

Pri izvođenju odzračnih vodova valja obratiti pozornost na nekoliko osnovnih pravila:

 • odzračni vodovi se trebaju izvoditi što je moguće ravnije (bez prijelaza) te se u pravilu ne smiju spajati izravno na glavni okomiti kanalizacijski vod
 • vodoravni odsječci, ako postoje, trebaju se izvesti s padom (nagibom) najmanje 1 : 50 (2%), a iznad 5. kata zgrade prijelaze treba izvesti s dva koljena po 45°
 • spoj na okomiti kanalizacijski vod izvodi se na udaljenosti najmanje 10 cm iznad najgornjeg priključka pod kutem najmanje 45°
 • pri izvođenju odzračnog otvora treba voditi računa o izvedbi krova i ostalim elementima na krovu, pri čemu istrujavanje zraka ne smije biti otežano ili onemogućeno zbog djelovanja vjetra, nanosa snijega, leda i sl. (il. 7)
 • ventilacijski kanali i dimnjaci nipošto se ne smiju koristiti kao odzračni vodovi
 • za izradu odzračnih vodova treba koristiti materijale koji nisu propusni za plinove (npr. PVC).
email