Nekoliko smjernica za odabir tuškabine

Kada se odabire tuškabina, u najvećem se broju slučajeva vodi računa samo o njezinom vanjskom izgledu, tj. o dizajnu. Ipak, ponekad bi valjalo obratiti pozornost i na neke tehničke značajke.

Izvedba tuškabine

Tuškabine se danas pojavljuju u dvije osnovne izvedbe:
- s okovima
- od profila.
Kod tuškabina s okovima, odnosno bez okvira vidljivost kroz stijenke je najveća jer prozirne stijenke nisu obrubljene okovima (okvirima) od metalnih ili polimernih materijala. Takve tuškabine vizualno djeluju mnogo elegantnije i u pravilu se proizvode točno po mjeri, odnosno tako da budu prilagođene namjeni.
Za razliku od toga stijenke i vrata tuškabina od profila sa svih su strana obrubljeni profilima od raznih metalnih (najčešće aluminijskih) ili polimernih materijala. Kod takvih je tuškabina nepropusnost, odnosno zabrtvljenost mnogo bolja što znači da voda mnogo teže prodire izvan prostora kabine.

Visina

Visinu tuškabine pri odabiru treba promatrati od donjeg ruba plitke kade do gornjeg ruba stijenke, odnosno vrata. No, u posljednje su vrijeme sve češće tuškabine s vrlo plitkom kadom (u razini poda) ili čak bez nje. U skladu s time, stijenke takvih tuškabina su više.

Materijali izrade

Kako bi se ostvarila najviša razina sigurnosti uporabe tuškabine, posebnu pozornost valja posvetiti materijalu od kojeg je izrađena. Pri tome se posebice misli na materijal za izradu stijenki, a to su danas u pravilu staklo ili razni prozirni polimerni materijali. ako se radi o staklu, isključivo bi trebalo koristiti sigurnosno staklo. Dobar primjer za to je jedan od vodećih europskih proizvođača sanitarne i kupaoničke opreme koji pri izradi svojih tuškabina koristi isključivo jednoslojno sigurnosno staklo debljine 6 - 8 mm, koje se u slučaju loma razbija na neoštre komadiće srče.
Inače, kvaliteta stakla za stijenke i vrata tuškabine najlakše se mogu prepoznati po utisnutoj oznaci.

Održavanje

Materijali za površinsku zaštitu stijenki i vrata suvremenih tuškabina omogućavaju da se s njihove površine razmjerno jednostavno uklanjaju kapljice vode te ostaci sapuna i šampona. Istodobno, takvi materijali u pravilu su otporni na djelovanje raznih fizikalnih i kemijskih čimbenika iz neposredne okolice (npr. vruće vode, djelovanja sredstava za održavanje higijene i čišćenje).

Oblici

Tuškabine se danas pojavljuju u nekoliko osnovnih oblika tako da se dobro uklapaju u bilo koji i bilo kako uređen prostor kupaonice (pa i bilo koje druge prostorije u kućanstvu). Pri tome su najčešće pravokutne, kutne i tuškabine u obliku slova U. Kod takvih oblika u najvećoj je mjeri omogućena sloboda kretanja unutar kabine. Osim tih oblika, često se mogu vidjeti i tuškabine u obliku četvrtine kruga (vrlo prikladne za postavljanje u kut prostorije) ili peterokuta čija je tlocrtna površina manja.

Vrata

Tri su osnovne izvedbe vrata tuškabine:
- krilna
- mimokretna
- klizna.
Za ulazak u tuškabinu i izlazak iz nje najprikladnija su klizna vrata, no u pravilu zahtijevaju određeni prostor ispred kabine kako bi se krila do kraja mogla zakretati. Za razliku od toga, mimokretna vrata omogućavaju otvaranje prema unutra i prema van. Klizna vrata su također vrlo česta, no samo kod tuškabina od profila na koje se postavljaju klizači (na vratima) i klizne plohe (na stijenkama).

Udobnost

Jedno od vjerojatno najgorih stvari u tuškabini je nemogu-ćnost ostavljanja potrepština kao što su sapuni, šamponi, gelovi za tuširanje, spužve, četke i sl. unutar kabine. Zbog toga osnovna oprema tuškabine trebala uključivati razne police, kuke i rukohvate.

Nepropusnost

Isto tako, jedan od najvažnijih zahtjeva koji se postavlja pri odabiru tuškabine je nepropusnost, odnosno zabrtvljenost kabine za prodor vode (istjecanjem, prskanjem) prema van. To zapravo znači da stijenke i vrata tuškabine te njihovi međusobni i spojevi s okolnim plohama moraju biti izvedeni tako da ne propuštaju vodu.

email