Kućne saune..

Imate li priliku imati kućnu saunu, ne propustite ju...

20. rujan 2017.

Boravak u sauni opušta. Doživljaj djelovanja saune na organizam je individualan, ali su dobro poznati njezini učinci. Pri korištenju saune treba se pridržavati pravila, u prvom redu onih koja se odnose na vrijednosti temperature i vlažnosti zraka. No, sauna je oduvijek bila mjesto na koje se rado odlazi. Jeste li razmišljali da u vlastitom domu imate saunu?

Sauna se koristi stoljećima. Postoje točno određena pravila ponašanja za vrijeme boravka u sauni i od njih se ne bi smjelo odstupati. Sauna na organizam djeluje opuštajuće i ima puno pozitivnih učinaka na cijeli organi-zam. Ono najvažnije je da boravak u sauni pozitivno djeluje na krvožilni sustav i srce. Također, zbog povećanog znojenja bolja je prokrvljenost cijelog tijela. Sauna dobro djeluje i na živčani sustav, dišne puteve, imunitet...

Vrijednosti temperature i vlažnosti zraka pomno su utvrđe-ne i sauna u konačnici predstavlja odlično mjesto za bora-vak izmorenog (da ne kažemo izmučenog) organizma. Od preporuka za boravak u sauni možemo spomenuti kako bi se prije boravka svakako trebalo oprati, tj. otuširati, ne bi se smjeli konzumirati veći obroci, boravak u sauni ne bi trebao biti dulji od 2 sata i u sauni bi trebao vladati mir. Posebna se pažnja posvećuje i higijeni ručnika.

U početku se u sauni treba zadržavati na nižim mjestima te se postupno uspinjati prema povišenim mjestima. Pred sam kraj boravka u sauni treba se vratiti na niža mjesta.

U sauni jednako vole boraviti žene i muškarci. Danas se sve češće, uz roditelje, i djeca mogu susresti u sauni. Zato su i proizvođači sauna odlučili više pažnje posvetiti kućnim sa-unama koje su danas postale jako popularne. Kako je najče-šće riječ o manjim prostorima, kućna sauna bi trebala sadr-žavati tuš i mjesto za odmor (klupu). Naravno, prostor saune ne bi smio biti skučen. Prostor saune mora biti ugodan kako bi se postigla maksimalna učinkovitost njezinog djelovanja.

U manjim kućnim saunama može boraviti samo jedna oso-ba. Riječ je o zaista malim saunama, najčešće dimenzija 1,2 × 1,2 m. Zbog svoje veličine, takav tip sauna je izrazito praktičan, ali ga i prihvaćaju kupci. Današnje gotove kabine za saunu djeluju vrlo lijepo i može ih se kupiti po vrlo po-voljnim cijenama. Bitno je naglasiti kako kućna sauna danas više nije luksuz. Upravo zbog različitih tipova kućnih sauna koje u sebi sadrže i tuš, taj se proizvod pokazao kao jedan od interesantnijih jer ima više mogućnosti od klasične tuš-kabine.

Odlučite li u svojem domu imati saunu, obratite pažnju gdje će biti smještena. Naime, bitno je da se zbog održavanja higijene koja je potrebna pri korištenju saune, ona nalazi u neposrednoj blizini kupaonice. To je stavka o kojoj svakako morate voditi računa. Da je održavanje saune čistom jedna od najvažnijih stavki, ne trebamo posebno isticati. Sauna uvijek mora biti čista! No, svaki proizvođač sauna dužan je dati precizna pojašnjenja o održavanju i upotrebi saune kako bi se izbjegli svi problemi. Sauna se mora koristiti u skladu s uputama i pravilima sauniranja.

S druge pak strane, odlazak u wellness-centar više nije nu-žan jer se mali wellness-tretman može ‘odraditi’ i kod kuće. Jednostavnije, brže i ugodnije.

Uživajte u sauni!

email