Kako smanjiti potrošnju energije i uštedjeti novac

Smanjenje potrošnje energije nije samo pitanje ušteda novca, već prije svega odgovornog odnosa prema resursima i okolišu. Trebamo uživati u blagodatima prirode i moderne tehnologije, no pri tome ne smijemo zaboraviti ponašati se racionalno.

Zagreb, 06. listopada 2015.
Kada i tuš

Mjerenja su pokazala da se u kućanstvu čak 1/4 električne energije troši na pripremu potrošne tople vode. Kupanje u kadi ima svoje draži, no troši tri puta više vode i električne energije od tuširanja. Za zagrijavanje 150 l vode potrebno je oko 5 kW h električne energije. Petominutno tuširanje po-troši otprilike 50 l vode, a samim time i potrošnja energije je manja.

Protočni bojleri

Plinski bojler spada među povoljnija rješenja za zagrijava-nje vode, no na žalost, plin nije dostupan svima. Kod aku-mulacijskog bojlera jako je važno da odgovara potrebama kućanstva, odnosno prosječnoj dnevnoj potrošnji. U su-protnom, veliki će bespotrebno grijati količinu vode koja se neće potrošiti, a mali će pak vodu trebati zagrijavati i danju kada je struja skuplja.

Ne zaboravite, prednost tih bojlera upravo je mogućnost zagrijavanja vode kada je struja jeftinija. To treba iskoristiti! Protočni bojleri zastupljeni su danas u većini kupaonica. Oni su uvijek dobro rješenje jer zagrijavaju točno onoliko vode koliko se potroši.

Kod instalacije protočnog bojlera treba pripaziti da bude postavljen što bliže mjestu potrošnje kako bi se gubici to-pline sveli na minimum. Također je jako važno da su vodovi dobro izolirani kako bi se spriječilo hlađenje vode i gubici energije. Najbolje je bojler postaviti na temperaturu od 60 °C, a postoje termostatske slavine kojima se može točno regulirati željena temperatura.

Redovito čišćenje i održavanje bojlera ne smije se zanemari-ti. Zbog kamenca na grijaču slabiji je prijelaz topline na vodu zbog čega će za jednaku količinu vode trebati više električ-ne energije. Novije generacije bojlera imaju ugrađene tzv. suhe grijače kako bi se izbjegli problemi s kamencom.

Prozračivanje

Temperatura u kupaonici trebala bi biti nešto viša u odno-su na ostale prostorije, preporuka su 22 °C. Nakon tuširanja, kupaonica je uobičajeno puna pare pa je jako važno pri pro-zračivanju voditi računa da su vrata prostorija s nižom tem-peraturom zatvorena jer inače dolazi do kondenzacije vode na zidovima prostorija, što će ih dodatno rashladiti i stvarati estetske probleme. Najbolje je odmah nakon tuširanja za-tvoriti grijanje i na kratko otvoriti prozor.

Ako je pak kupaonica bez prozora, onda postupak treba na-praviti u prvoj povezanoj prostoriji. To je energetski učinko-vitije nego da držite prozor napola otvoren cijelo vrijeme, čime se trajno gubi toplina. Učinak pravilnog prozračivanja uočit ćete na računu za grijanje.

Svjetlo

U kupaonici je uvijek bolje imati više slabijih izvora svje-tlosti, nego jedan jači, središnji. Naime, kada postoji više rasvjetnih tijela, uvijek ih imate tamo gdje su najpotrebniji, recimo ispred zrcala. Potrošnju elek-trične energije smanjit ćete koristeći štedljive žarulje, čak i do 80%. Osim toga, gdje god je moguće treba isko-ristiti dnevno svjetlo, no o tome treba voditi računa već pri planiranju kupa-onice.

Perilica i sušilica rublja

Perilica rublja čini 1/10 ukupne po-trošnje energije u kućastvu. Kao i kod svih električnih uređaja, tako se i kod perilice i sušilice rublja isplati pripazi-ti na energetsku učinkovitost. Mnogi ljudi pri kupnji novog uređaja vode se cijenom. Ipak, najvažnije je imati na umu da neki uređaji troše manje energije od drugih. Tako će se nešto viša cijena uređaja isplatiti već za go-dinu - dvije. Uređaji energetskog ra-zreda A troše manje energije, čuvaju okoliš, ali i kućni proračun, a pogoto-vo je važno kod perilica rublja izabra-ti visokokvalitetan uređaj. U jednom tročlanom kućanstvu takva perilica može potrošiti i do 200 kW h manje električne energije u usporedbi s 20 godina starijim uređajem. Također treba pripaziti da je kapacitet peri-lice, odnosno sušilice u potpunosti iskorišten. Napola napunjeni uređaji nepotrebno rasipaju energiju! Kod sušenja rublja značajnu ulogu ima centrifuga perilice, tako namješta-njem centrifuge na 1600 okretaja u minuti smanjujemo potrošnju ener-gije za sušenje za 30%.

Na kraju, ali ne i najmanje važno - kada god je moguće koristite jeftiniju tarifu za električnu energiju!

(Antonija DUJMOVIĆ)

email