Feng shui ili kako ostvariti dobar osjećaj u nekom prostoru

Osjećaju li se ljudi na nekom mjestu dobro i mogu li se na tome mjestu opustiti uvelike ovisi o energiji koja kroz njega struji. Drevno kinesko učenje feng shui govori upravo o tome: kako tu energiju najbolje iskoristiti kako bi se time prostor u kojem borave ljudi uskladio s prirodom.

Doslovno preveden s kineskog jezika, izraz feng shui znači 'vjetar i voda'. Radi se o drevnom učenju o međudjelovanju 'sila Zemlje i Neba', odnosno o tome kako uskladiti ljude i prostore na kojima borave. Učenje je staro više tisućljeća i samo je jedan dio tzv. tradicionalne kineske medicine, no posljednjih desetljeća sve više postaje popularno i u zemljama Zapada, ponajviše zato što primjena njegovih načela može pomoći pri uklanjanju raznih smetnji i tegoba u svakodnevnom življenju kojima se možda na prvi pogled ne može naći uzrok.
Iako to nekom može zvučati proturječno, feng shui se na Zapadne zemlje proširio upravo u vrijeme kada se u svojoj domovini nije smio koristiti. Naime, kao i brojne druge tradicionalne vrijednosti, feng shui je u doba Zedonga MAOA (nije pogreška, samo je napisano kako je to uobičajeno na Zapadu, tj. prvo ime pa prezime!), poznatom pod nazivom 'kulturna revolucija' bio zabranjen. Ipak, možda su ga baš zato Kinezi u Hong Kongu, Tajvanu, Singapuru i u drugim kineskim zajednicama u 'slobodnom svijetu' proširili širom svijeta.

Chi - životna energija

U središtu učenja feng shui je chi - životna energija koja prožima sve i svakoga. Upravo stoga se u zatvorenim prostorima mora omogućiti nesmetan ulazak i prolazak životne energije kako ne bi bilo područja koja njome nisu prožeta. Naravno, to se ponajviše odnosi na prostore namijenjene opuštanju i uživanju kao što su kupaonice i slične prostorije, ali i na cjelokupan stambeni prostor pa i na sve druge prostorije u kojima se zadržavaju ili borave ljudi (uredi i sl). Zbog toga je upravo u kupaonicama i drugim prostorijama namijenjenima upravo uživanju i opuštanju (npr. u velnes-centrima) vrlo važno osigurati ravnomjerno i neometeno strujanje životne energije.
Za razliku od toga, ako dolazi do prebrzog strujanja životne energije kroz neki dugački prostor, govori se o sha. Ipak, taj se problem, primjerice u nekom hodniku, uspješno može riješiti i drugačijim rasporedom rasvjetnih tijela po zidovima ili pak drugačijim uzorkom na podnoj oblozi. Time se vrlo jednostavno ponovno optimira strujanje životne energije.

Isto tako, na strujanje životne energije značajno djeluje privlačna sila nekog istaknutog objekata u prostoru (npr. elementa pokućstva, rasvjetnog tijela) koji je u središtu pozornosti promatrača i određuje atmosferu u cijelom prostoru. Primjerice, često se u predvorjima poslovnih zgrada odmah iza prijamnog stola može primijetiti logotip tvrtke ili skladna slika postavljena na zid. Time se pojačava osjećaj pripadnosti tvrtki kod zaposlenika i ujedno oživljava cijeli ulazni prostor u zgradu.

Jin i Jang u ravnoteži

Usko povezano učenjem feng shui je također drevno kinesko učenje o skladu dva elementa: jina i janga, polarnih sila svijeta koje ujedno pokreću promjene, rast i stalni razvoj. Poznato je kako u Zapadnom svijetu prevladava muški element (jang) pa bi zbog toga u svim prostorima koji su namijenjeni uživanju i opuštanju uvijek trebalo naglašavati ženski element (jin) kako bi se u njima ponovno uspostavila potrebna ravnoteža. Načelo jina pri tome se može postići stvaranjem tzv. zona smirenosti ili svojevrsnih oaza za duh u kojima se ostvaruje takvo energetsko polje koje poziva na ulazak i prepuštanje osjetima. Kao velika pomoć pri tome može poslužiti primjena odgovarajućih boja, oblika, mirisa i zvukova.

Načelo naslonjača

Jedan od važnih dijelova učenja feng shui je načelo o četiri nebeske životinje koje zapravo predstavljaju savršeno ugodno okruženje za čovjeka, kao što je pri sjedenju u naslonjaču. Pri tome kornjača predstavlja oslonac za leđa, zmaj i tigar naslone za ruke, a feniks slobodan pogled sprijeda, odnosno prema prostoru za nove ideje.
Primjerice, načelo naslonjača vrlo se često koristi u graditeljstvu, a posebice pri odabiru mjesta za izgradnju zgrade. Pri tome su najpovoljniji uvjeti sljedeći: sa stražnje strane brijeg (kornjača, tj. oslonac za leđa), a s prednje slobodan prostor po mogućnosti s vodenom plohom (feniks, tj. pogled sprijeda). Ako to nije ostvareno, odnosno ako sa stražnje strane zgrade nije brijeg, zgradi i njezinim stanarima uvijek će nedostajati određeni oslonac ili 'zaleđe', a ako s prednje strane nije osiguran slobodan pogled, pred zgradom i stanarima uvijek će biti 'zid' i nikada neće biti mjesta za nove ideje i stvaralaštvo.
Dakako, savršeni uvjeti za izgradnju zgrade prema načelu naslonjača u stvarnosti se rijetko mogu pronaći. Ipak, usklađenost zgrade s prirodom, a time i strujanje životne energije pri tome se mogu poboljšati ostvarivanjem simbolične prisutnosti četiri životinje. To se, primjerice, postiže sadnjom biljaka sa stražnje strane zgrade kako bi se stvorio 'oslonac' ili izvođenjem vodene plohe (npr. bazena, fontane, jezerca) ispred ulaza u zgradu kako bi se stvorio 'slobodan prostor'.

Pet elemenata

Učenje feng shui također uključuje pozorno ophođenje s pet elemenata: drvetom, vatrom, zemljom, metalom i vodom kojima su pridružene pojedine boje, oblici, materijali i zvukovi. Pri tome valja napomenuti da upravo boje imaju posebno značenje pri uređenju nekog zatvorenog prostora (za što su kupaonice dobar primjer). Naime, kako svakoj boji odgovara određena frekvencija, njezinom se promjenom može promijeniti i životna energija u nekom prostoru. Odabir odgovarajuće boje pri uređenju i opremanju nekog prostora stoga je vrlo važan. Ipak, osim odabira same boje, također je bitno odabrati i njezin intenzitet koji mora biti usklađen sa smještajem i namjenom prostorije, ali i osobama koje je koriste.

Bagua - životne teme kao ogledalo prostora u kojima borave ljudi

U kući ili stanu zrcali se osobnost njihovih stanara, pri čemu za lakše utvrđivanje te međuovisnosti kao pomoćno sredstvo može poslužiti bagua. Radi se o tablici ili rasteru od devet polja koji se rasprostire preko tlocrta kuće ili stana. Pri tome spomenutih devet polja simboliziraju glavne teme s kojima se ljudi redovito susreću tijekom života: karijera, veze, obitelj, bogatstvo, tai chi (središte), susretljivi prijatelji, djeca i stvaralaštvo, znanje te slava.

Energetsko pročišćavanje kao ključan čimbenik

Energetsku kvalitetu nekog prostora određuju svojstva podloge na kojoj se nalazi (područja geopatskih smetnji, žile podzemnih voda, magnetna polja itd), vibracije susjednih građevina i životne energije osoba koje u njemu borave. Isto tako, atmofera u nekom zatvorenom prostoru određena je onime što se u njima misli, osjeća i proživljava. Drugim riječima, u zgradi se pohranjuju razmišljanja i osjećaji ljudi te je ona sa svojom životnom energijom u stalnom međudjelovanju s osobama koje u njoj borave. Uostalom, nerijetko se može primijetiti da se ljudi u nekoj zgradi, unatoč njezinoj odgovarajućoj arhitekturi i opremi, ne osjećaju dobro što se opaža kao, npr. unutarnji nemir i napetost pa i teže smetnje.Kao jedno od rješenja za te probleme može poslužiti energetsko čišćenje prostorija čime se mijenjaju i pretvaraju ustaljene strukture i u zgradi ponovno uspostavlja sklad s prirodom.

email