Bg
Bg

Prijava sudjelovanja

Kotizacija: 1.250,00 kn
(1.000,00 kn + PDV)

U cijenu kotizacije uključeni su pristup predavanjima, pisani materijali, osvježenje (kava, sokovi, voda i sl.) u pauzama predavanja i zakuska.

Nakon održanog Foruma svi sudionici dobivaju Elektronički zbornik sa svim dostavljenim prezentacijama, radovima i videosnimkama izlaganja, okruglih stolova i diskusija.

Napomena:
  • Nakon primitka Vaše prijave ispostavit ćemo Vam ponudu.
  • Slobodna mjesta popunjavat će se isključivo prema redoslijedu uplate.
  • Autori radova koji će biti izlagani na Forumu oslobođeni su plaćanja kotizacije.
  • Ako rad ima više autora, plaćanja kotizacije je oslobođen onaj koji će izlagati na Forumu.
  • Molimo sve sudionike, bez obzira na to hoće li biti oslobođeni plaćanja kotizacije, da ispune prijavni kupon kao da plaćaju kotizaciju. Onima koji su oslobođeni plaćanja kotizacije neće biti poslan predračun.
Napomena:
Molimo popuniti sva polja prijave jer se nepotpune prijave neće uzimati u obzir.

Osobni podaci:

Način plaćanja:

Uvjeti plaćanja (otvara se u novom prozoru)