e-Zbornik

Pristup e-Zborniku bit će omogućen svim prijavljenim sudionicima Seminara od srijede, 2. svibnja. 2018.

Za pristup e-Zborniku bit će potrebno koristiti lozinku koja će svim prijavljenim sudionicima biti dostavljena na e-mail na navedeni datum.

Prijava