Galerije slika

Osjetite atmosferu sa dosadašnjih Seminara, i pridružite nam se na nadolazećim!

2019.

MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
18. travnja 2019.

2018.

MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
19. travnja 2018.

2017.

MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
13. travnja 2017.

2016.

MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
25. veljače 2016.

2015.

MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
26. veljače 2015.

2014.

MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
20. veljače 2014.

2013.

MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
28. veljače 2013.

2012.

MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE - BIOMASA
23. veljače 2012.

2011.

MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE - FOTONAPONSKI SUSTAVI
17. veljače 2011.

2010.

MOGUĆNOSTI PRIMJENE SOLARNIH TOPLINSKIH SUSTAVA
25. veljače 2010.

2009.

MOGUĆNOSTI PRIMJENE DIZALICA TOPLINE
27. veljače 2009.