Državne potpore za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

Kao prvo, vrijedilo bi pojasniti što su to državne potpore, ali i svi drugi osnovni pojmovi koje treba znati u kontekstu obnovljivih izvora energije.
Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/2015, 123/2016 i 131/2017) uređuje se način poticanja primjene obnovljivih izvora. Uz to, vrijedi prikazati i program državne potpore s usporednim prikazom mogućnosti iz Smjernica o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju ('feed in', 'premium', ulaganje u opremu, infrastrukturu itd.) i Uredbom o skupnim izuzećima (državne potpore).

Autor
  • Fucak_ozren Ozren FUĆAK, dipl. iur.
    Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. , Zagreb

    Rođen je 4. listopada 1973. godine u Rijeci. Diplomirao je 1998. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Uz to, 2004. godine je položio pravosudni ispit. U razdoblju 1992. - 2002. godine bio je komercijalist i pravnik u tvrtki Fob commerce iz Rijeke, a uz to je i 1999. - 2001. bio sudački vježbenik na Županijskom sudu u Rijeci. U razdoblju 2002. - 2004. godine bio je stručni suradnik i savjetnik u (tadašnjem) Ministarstvu europskih integracija, a 2004. - 2013. viši stručni suradnik i samostalni savjetnik u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Od 2013. godine radi u Hrvatskom operatoru tržišta energije kao viši stručni suradnik, voditelj odjela i stručni suradnik specijalist. Uz to, interni je auditor za ISO 9001 i ISO 14 001 i predavač - trener u Državnoj školi za javnu upravu. Govori engleski i talijanski jezik.

fast_rewindPovratak