Neto mjerenja i proizvodnja u integriranim sunčanim elektranama - europska i hrvatska iskustva

U svijetu je došlo do značajnog pada cijena tehničkih rješenja za proizvodnju električne energije iz sunčanih elektrana (fotonaponskih sustava). Pri tome se postavlja logično pitanje jesu li u novonastalim okolnostima takvi integrirani sustavi i proizvodnja električne energije na mjestu potrošnje u fokusu hrvatske energetske politike, odnosno kada bi oni to i pod kojim uvjetima trebali postati.
U skladu s time, valja prikazati iskustva s jednim od modela poticaja, tzv. neto mjerenjem u europskim zemljama. Pri tome su analizirana dva modela proizvodnje električne energije iz integriranih sunčanih elektrana u Hrvatskoj:
• model krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom
• tzv. PV ESCO model.

Autor
  • Grozdanic_igor mr. sc. Igor GROZDANIĆ, dipl. ing.
    Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

    Diplomirao je elektrotehniku Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz to, završio je poslijediplomski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je danas polaznik doktorskog studija, a isto tako završio je i poslijediplomski studij iz područja energetske ekonomike na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i menadžersko-poslovnu škola FBA (Fundamentals of Business Administration) Ekonomskog fakulteta u sklopu Poslovne škole INA-e i poslovne tečaje na Poslovnoj školi IEDC u Bledu (Slovenija). Više godina radio je u INA-i na poslovima strategije plinskog i energetskog sektora i u projektu LNG-Energetika, a tijekom 2013. bio je voditelj Odjela za tržište plina u Hrvatskom operatoru tržišta energije. Tijekom 2017. godine bio je stipendist Instituta Maxa Plancka u Berlinu (Njemačka) u području ekonomike energetike i energetskog planiranja. Danas radi u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Kao autor i suautor objavio je dvadesetak znanstvenih i stručnih članaka u inozemstvu i Hrvatskoj iz područja energetike, ekonomije i strategije naftno-plinskih tvrtki i sudjelovao je u izradi nekoliko energetskih studija. Dobitnik je Rektorove nagrade i nagrade 'Hrvoje Požar' za 2002. godinu za diplomski rad iz područja energetike. Član je Hrvatske stručne udruge za plin i Hrvatske stručne udruge za Sunčevu energiju. Govori engleski, a služi se i njemačkim i francuskim jezikom.

fast_rewindPovratak