Napredni geotermalni sustavi: projekt MEET

Projekt MEET (eng. Multidisciplinary and Multi-context Demonstration of EGS Exploration and Exploitation Techniques and Potentials) iz programa 'Obzor 2020.' označava multidisciplinarnu i višekontekstnu demonstraciju tehnika istraživanja i iskorištavanja naprednih geotermalnih sustava (eng. EGS, enhanced geothermal systems) i potencijala. Okuplja 16 europskih partnera: industriju, mala i srednja poduzeća, istraživačke institucije i sveučilišta, ali i nekoliko geotermalnih prezentacijskih bušotina lociranih u različitih geološkim strukturama. Glavni cilj projekta je kapitaliziranje iskorištavanja što je moguće većeg raspona temperatura fluida u EGS-ovima i napuštenim naftnim bušotinama. Cilj je također i demonstrirati niže troškove proizvodnje električne energije i toplinske energije iz malih EGS-ova u različitim geološkim strukturama kako bi se potaknula veća primjena energije geotermalnih izvora u toplinskim i električnim sustavima. Projekt treba rezultirati razvojem optimizacijskih i simulacijskih tehnika te demonstracijom i prijedlogom optimalne proizvodnje električne i toplinske energije u različitim geološkim strukturama. Procjena tehničke, ekonomske i ekološke izvodljivosti EGS-a je integralni dio projekta, kao i mapiranje potencijalnih lokacija u Europi gdje EGS-ovi mogu ili bi trebali biti primijenjeni.

Autor
  • Ilak_perica dr. sc. Perica ILAK, mag. ing. el.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

    Istraživač je na Zavodu za visoki napon i energetiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u više projekata na domaćoj i međunarodnoj razini, ali i u više istraživačkih studija u području energetike, pri čemu ima veliko iskustvo u modeliranju velikih problema sa stohastičkim elementima.

Ostali autori

doc. dr. sc. Ivan RAJŠL, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

prof. dr. sc. Željko TOMŠIĆ, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Sara RAOS, mag. ing. el.
HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb

fast_rewindPovratak