Primjena agropeleta u zgradarstvu

Direktiva 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada (EPBD II) propisuje obvezu da od 2020. godine sve nove zgrade moraju biti gotovo nula energetske (nZEB). Takvu zgradu moguće je ostvariti jedino korištenjem obnovljivih izvora energije (Sunčeva energija: solarni toplinski sustavi i sunčane elektrane, biomasa) i dizalicama topline.
U bližoj budućnosti se od biomase očekuje najveći doprinos od svih obnovljivih izvora. Glavna prepreka širem korištenju biomase je njezina razmjerno visoka cijena koja iznosi 0,33 - 0,40 HRK/(kW h). Kao rješenje nameće se korištenje agropeleta, čija se cijena kreće oko 0,20 HRK/(kW h). No, agropeleti nisu primjenjivi za izgaranja u plamenicima i kotlovima namijenjenima za izgaranje klasične šumske biomase. Isto tako, nisu ni svi ostaci poljoprivrednih kultura primjenjivi za izgaranje u formi peleta.
Nova istraživanja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu upravo su usmjerena prilagodbi postojećih kotlova, odnosno plamenika i određivanju primjenjivih vrsta poljoprivrednih ostataka za izgaranje u toplovodnim kotlovima manjih učina.

Autor
  • Horvat_ivan Ivan HORVAT, mag. ing. mech.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

    Rođen je 15. lipnja 1990. godine u Varaždinu, gdje je završio Prvu gimnaziju (prirodoslovno-matematički smjer). Diplomirao je 2013. godine na preddiplomskom, a 2014. i na diplomskom studiju strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Uz to, akademske godine 2015/2016. upisao je doktorski studij na FSB-u. Od 2015. godine godine radi na FSB-u, pri čemu je najprije bio ispitivač i mjeritelj u Laboratoriju za toplinu i toplinske uređaje i aktivno je sudjelovao u pripremi dokumentacije za akreditaciju Laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17 025 : 2007, a zatim i kao asistent na Katedri za tehničku termodinamiku Zavoda za termodinamiku, toplinku i procesnu tehniku. Autor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja energetske učinkovitosti i toplinske ugodnosti. Suautor je algoritama za izračun energetskog svojstva zgrada i bio je konzultant u izradi nacionalnog računalnog programa za izračun energetskog svojstva zgrada. Dobitnik je pohvala za najbolji uspjeh i na dodiplomskom (Cum laude) i na diplomskom (Summa cum laude) dijelu studija, nagrade tvrtke ENERGETIKA MARKETING za ostvareni prosjek na diplomskom dijelu studija i nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za 2016. godinu. Govori engleski, a služi se i njemačkim jezikom.

Ostali autori

Petar FILIPOVIĆ, mag. ing. mech.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

prof. dr. sc. Damir DOVIĆ, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

fast_rewindPovratak