Hrvatska je dobila dva nova visokoučinkovita kogeneracijska postrojenja na obnovljive izvore

Sredinom 2017. godine započeo je probni rad dvije nove hrvatske termoelektrane-toplane na šumsku biomasu: BE-TO Osijek i BE-TO Sisak. U projekt ta dva nova kogeneracijska postrojenja na obnovljive izvore HEP je do sada uloćio 35 milijuna eura, pri čemu je financiranje bilo osigurano kreditom njemačke Kreditne banke za obnovu (KfW). Radove na izgradnji postrojenja izvodio je konzorcij koji su činili Đuro Đaković Grupa i nizozemska tvrtka HoSt.
Za postrojenje u Osijeku je ishođena uporabna dozvola i potpisan je ugovor o otkupu električne energije s Hrvatskim operatorom tržišta energije, dok je za postrojenje u Sisku također dobivena uporabna dozvola i u tijeku je rješavanje statusa povlaštenog proizvođača pri Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, nakon čega će se također potpisati ugovor s HROTE-om o otkupu tako proizvedene energije po povlaštenoj tarifi u razdoblju 14 godina.
Kao energent u oba postrojenja koristi se šumska biomasa, čija je isporuka osigurana sklopljenim dugogodišnjim ugovorima.
Oba postrojenja imaju električnu snagu 3 MW i toplinski učin 10 MW i primarna svrha im je proizvodnja tehnološke pare za industrijske potrošače i toplinske energije za gradske toplinarske sustave. Postrojenje u Osijeku se nalazi pokraj postojećeg TE-TO Osijek, dok se ono u Sisku nalazi pokraj postojeće Energane u sklopu bivše Željezare. Pri tome je projekt u Sisku obuhvatio i izgradnju vrelovoda od nove toplinske stanice pokraj postrojenja do postojećih toplinskih stanica u naseljima Caprag i Brzaj.

Autor
  • Virkes_tomislav mr. sc. Tomislav VIRKES, dipl. ing.
    Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb

    Rođen je 5. lipnja 1969. godine u Ražancu. Osnovnu i srednju školu je završio u Slavonskom Brodu. Diplomirao je 1993. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a magistrirao na poslijediplomskom studiju 'Sustainable Energy Engineering' na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju 1993. - 1995. godine radio je u tvrtki Đuro Đaković CIR u Slavonskom Brodu, a 1995. - 2002. u tvrtki Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja kao projektant i voditelj projekata, pri čemu je tijekom 1997. boravio na stručnom usavršavanju u tvrtki Austrian Energy & Environment u Grazu (Austrija). U razdoblju 2002. - 2008. godine radio je u EKONERG-u kao konzultant na poslovima implementacije računalnih sustava upravljanja održavanjem. Više godina radio je u tvrtki HEP Obnovljivi izvori energije, u Odjelu za pripremu i izvedbu projekata, a danas radi u HEP-ovom Sektoru za kapitalne investicije. Član je Hrvatske komore inženjera strojarstva (od 2000. godine). Govori engleski, a služi se i njemačkim jezikom.

fast_rewindPovratak