Zakonska rješenja za samoopskrbu iz obnovljivih izvora energije

Valja analizirati postojeće zakone i prijedloge zakona koji uređuju planiranje i poticanje proizvodnje i potrošnje električne energije proizvedene u mikropostrojenjima za samoopskrbu iz obnovljivih izvora energije, mjere za promicanje samoopskrbe električnom energijom iz obnovljivih izvora, uvjete za priključenje mikropostrojenja za samoopskrbu na elektroenergetsku distribucijsku mrežu, način njihovog rada, izračun primljene i proizvedene električne energije i administrativni postupak za povezivanje postrojenja s unutarnjom instalacijom građevine.
U skladu s time, postavlja se pitanje gdje je trenutačno Hrvatska, koje su postojeće prepreke i je li uopće postoje mogućnosti za pojednostaviti postupke kako bi se projekti brže ostvarivali?

Autor
  • Rebic_mate Mate REBIĆ, dipl. ing.
    Media verba d.o.o., Imotski

    Rođen je 7. kolovoza 1978. godine. Završio je Gimnaziju 'Dr. Mate Ujević' u Imotskome. Diplomirao je 2003. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Uz to, završio je više programa stručnog usavršavanja kao što su za eksperta za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša (2004), za javnu nabavu i vođenje projektata koje financira Svjetska banka (2004), 'Project Management Certification' (2007) i za ovlaštenog eksperta za energetsko certificiranje zgrada (2012. godine). U razdoblju 2003. - 2007. godine radio je u tvrki HEP ESCO, najprije kao prodajni inženjer, a zatim kao voditelj projekata i voditelj Odjela marketinga i prodaje, dok je 2008. - 2009. radio u Uredu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) kao konzultant za energetsku učinkovitost. U razdoblju 2007. - 2016. godine bio je direktor tvrtke Media Verba koja se bavi konzultantskim uslugama i podrškom projektima u području energetike, a 2014. - 2016. bio je i tehnički ekspert za energetsku učinkovitost i obnovljive izvora za međunarodnu tvrtku GreenMax Capital Advisors. Uz to, 2016. - 2017. godine bio je pomoćnik ministra za energetiku u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Danas je konzultant u tvrtki Media Verba iz Imotskoga. Sudjelovao je u brojnim projektima energetske učinkovitosti kao voditelj projekata ili konzultant. Član je Društva za oblikovanje održivog razvoja. Govori engleski, a služi se i njemačkim jezikom.

fast_rewindPovratak