Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu

U prvoj polovici godine na snagu stupa skupina novih propisa koji reguliraju način i uvjete priključenja na distribucijsku mrežu. To su:
• Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
• Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu
• Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu
• Mrežna pravila distribucijskog sustava.
Dodatno, postupak priključenja treba biti prilagođen i postupcima određenim propisima koji reguliraju prostorno uređenje i gradnju, uvažavajući da se oni odnose i na gradnju građevine korisnika mreže i na gradnju priključka
HEP Operator distribucijskog sustava ima obvezu postupak priključenja uskladiti i s novim propisima i omogućiti transparentan i jednak pristup u svim postupcima priključenja u svim distribucijskim područjima. U tu svrhu, na temelju Zakona o tržištu električne energije (NN 22/2013 i 102/2015), HEP ODS donosi i Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu uz prethodno odobrenje Hrvatske energetske regulatorne agencije. Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu HERA je odobrila 29. ožujka 2018., a na snagu su stupila 8. travnja 2018. godine.
Svrha postupka priključenja je uspješno priključiti korisnika mreže i omogućiti mu korištenje mreže u propisanim okvirima. Postupak priključenja u Pravilima je razrađen s ciljem da se priključenje korisnika ostvari na optimalan način i da postupak priključenja bude transparentan i osigura ravnopravnost svim korisnicima mreže.
Priključenje korisnika mreže na elektroenergetsku mrežu regulirano je različitim propisima. Uz Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu, HEP ODS će izdati i priručnik pod radnim naslovom 'Upute o priključenju na distribucijsku mrežu'. One će na jednom mjestu objediniti sve informacije nužne za priključenje i razraditi praktičnu primjenu propisa u postupku priključenja na distribucijsku mrežu. U tu svrhu će detaljno opisati provedbu postupka priključenja i svaki korak i dokument u postupku priključenja. Upute se donose i u svojstvu uputa korisnicima mreže u postupku priključenja i uputa djelatnicima HEP ODS-a za provođenje postupka priključenja.
U skladu s time, vrijedi prikazati novosti u postupku priključenja koje uvode novi propisi, a čija je provedba regulirana Pravilima i koja je detaljno objašnjena u Uputama. Te novosti, između ostalog, obuhvaćaju: različite varijante postupka priključenja, pojednostavljeni postupak priključenja za priključenje jednostavnim priključkom, izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja za sve složene priključke, postupak utvrđivanja jednostavnosti priključenja, kontrolne proračune, specifičan postupak priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom i pridjeljive poslove.

Autor
  • Cavlovic_marina mr. sc. Marina ČAVLOVIĆ, dipl. ing.
    HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb

    Rođena je 28. kolovoza 1967. godine u Osijeku, gdje je završila osnovnu i matematičko-informatičku srednju školu. Diplomirala je 1991. na (tadašnjem) Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Elektroenergetika, na kojemu je i magistrirala 1997. godine. Od 1991. radi u Hrvatskoj elektroprivredi, od čega je 18 godina provela u DP Elektroslavonija Osijek, baveći se razvojem distribucijske mreže. Od 2010. godine radi u HEP Operatoru distribucijskog sustava na poslovima razvoja i pristupa mreži, s naglaskom na priključenje elektrana na distribucijsku mrežu, pri čemu je trenutačno na radnom mjestu specijalistice u Službi za strateško upravljanje imovinom. Članica je Stručnog odbora DIE Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i sudjelovala je, između ostalog, i u radu hrvatskih odbora Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave (CIGRÉ) i Međunarodne elektrodistribucijske konferencije (CIRED), Dana inženjera elektrotehnike i na međunarodnim savjetovanjima 'European Energy Market' i CIRED, gdje je kao autorica ili suautorica objavila, odnosno izradila brojne referate. U posljednjih desetak godina je održala brojna predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu iz područja distribuirane proizvodnje, priključenja elektrana na distribucijsku mrežu i razvoja distribucijske mreže.

fast_rewindPovratak