Poticanje ulaganja u proizvodnju Sunčeve energije na stambenim, javnim i poslovnim objektima

Od 2010. godine ulaganja u proizvodnju električne iz Sunčeve energije zauzimaju prvo mjesto u ulaganjima u obnovljive izvore pa trenutačno Sunčeva energija sudjeluje s 4% u ukupnoj opskrbi električnom energijom u Europi. No, u Hrvatskoj njezin udio u ukupnoj opskrbi električnom energijom zauzima samo 0,1%!
U skladu s time, valja predstaviti model samoproizvodnje električne iz Sunčeve energije i potrošnje nedostatno proizvedene električne energije iz opskrbne mreže i modele poticaja koji su primjenjivi na skupinu rezidencijalnih proizvođača i potrošača te javnih i poslovnih zgrada, odnosno samopotrošača u Europskoj uniji.
S obzirom na to da je procijenjeni potencijal tržišta samopotrošnje Sunčeve energije u Hrvatskoj 25 GW, razmatraju se mogućnosti učinkovitog poticanja ulaganja u proizvodnju električne iz Sunčeve energije s krajnjim učinkom povećanja udjela proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na nacionalnoj razini i snižavanja troškova električne energije krajnjim potrošačima.

Autor
  • Grubisic_seba_mihaela dr. sc. Mihaela GRUBIŠIĆ ŠEBA, dipl. oec
    BizVision d.o.o., Zagreb

    Rođena je 17. kolovoza 1975. godine u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), gdje je završila osnovnu školu i II. gimnaziju. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Financije. Na poslijediplomskom studiju Računovodstvo, revizija i financije, također na EFZG-u, magistrirala je 2008, a doktorirala je 2011. godine. Uz to, 2006. godine stekla je i pravo korištenja titule CFA Charterholder, koju dodjeljuje američki CFA Institute nakon uspješno položene tri razine programa CFA. U razdoblju 2001. - 2003. godine radila je u bankarstvu, a 2003. - 2017. u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti. Danas je neovisna konzultantica i direktorica u tvrtki BizVision. Također je i financijska stručnjakinja za Regional Energy Efficiency Programme Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Uz to, status znanstvene suradnice stekla je 2011., a više znanstvene suradnice 2017. godine. Isto tako, ima multisektorsko iskustvo iz više od 40 različitih projekata rađenih za naručitelje iz javnog i privatnog sektora i za međunarodne institucije, a najčešće je angažirana kao financijska stručnjakinja, no radi i evaluacije projektnih prijedloga, piše projektne prijedloge, odnosno studije izvedivosti za sufinanciranje iz europskih strukturnih fondova i radi razne analize i istraživanja. Objavila je više od 50 znanstvenih i stručnih radova s međunarodnom i/ili domaćom recenzijom. Govori engleski, a služi se i njemačkim jezikom.

fast_rewindPovratak