Razvoj tržišta fotonaponskih sustava u Hrvatskoj

Donošenjem zakonskog okvira za poticanje proizvodnje električne enrgije iz obnovljivih izvora energije i (visokoučinkovite) kogeneracije otvoren je prostor komercijalnom razvoju projekata obnovljivih izvora, posljedično i fotonaponskih sustava u Hrvatskoj. Dvanaest godina nakon usvajanja prvog paketa podzakonskih akata te tri i pol godine od donošenja Zakona obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji moguće je analizirati razvoj tržišta potaknut, i u nekim slučajevima sputavan, zakonskim okvirom.
Stoga ukratko valja prikazati vremenski razvoj zakonskog okvira, godišnje i kumulativne kapacitete tijekom godina i porast proizvodnje električne enrgije iz fotonaponskih sustava. Nadalje, postojeći kapaciteti će biti segmentirani prema zakonskom okviru i kategorijama postrojenja, a predstavit će se i komentirani ciljevi iz podloga za novu Energetsku strategiju.

Autor
  • Bacan_andro Andro BAČAN, dipl. ing.
    Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb

    Rođen je 23. siječnja 1984. godine u Dubrovniku, gdje je završio srednju školu (za elektrotehničara). Diplomirao je 2007. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Industrijska elektronika. Već prije diplomiranja je radio na raznim studentskim projektima, a nakon toga kao zavodski suradnik na Zavodu za elektroničke sustave i obradu informacija FER-a. Od 2008. godine radi u Energetskom institutu Hrvoje Požar, gdje je danas stariji istraživač u Odjelu za Obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, pri čemu mu je područje rada Sunčeva energija. Član je Hrvatskog energetskog društva i Hrvatske stručne udruge za Sunčevu energiju.

fast_rewindPovratak