Demonstracijska geotermalna dizalica topline u Tehničkom muzeju

U sklopu projekta 'Obzor 2020' pod nazivom CheapGSHPs prošle je godine izveden i pušten u rad sustav geotermalne dizalice topline za grijanje i hlađenje izložbene dvorane na lokaciji Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu. Nositelj projekta je talijanski konzorcij na čelu s Institutom za istraživanje klime (CRN ISAC).
Geotermalno polje sastoji se od šest bušotina u koje su postavljena tri koaksijalna izmjenjivača i tri izmjenjivača u izvedbi dvostruke U cijevi dubine 80 - 100 m. Dizalica topline koristi se za visokotemperaturni sustav grijanja 80/70 °C i kaskadne je izvedbe (CO2 / R 1234ze). Površina kondicioniranog prostora iznosi 400 m2. Toplinski učin dizalice topline je 30 kW, a rashladni učin 26 kW. Smještena je u tehničkoj sobi koja je izvedena u dvorištu Muzeja. Sustav je opremljen sofisticiranom mjernom opremom koja omogućuje bilanciranje tokova energije i mjerenja učinkovitosti visokotemperaturne dizalice topline.
Rezultati istraživanja iz projekta GeothermalMapping s lokacije Zagreb korišteni su u pripremi i realizaciji tog projekta. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, osim koordinacije provedbe tog zahtjevnog projekta, proveo je ispitivanja toplinskih svojstava tla na lokaciji Muzeja. S hrvatske strane u realizaciji projekta, osim osoblja Muzeja i FSB-a , sudjelovali su i arhitekti, građevinari, električari i instalateri dizalice topline.

Autor
  • Soldo_vladimir prof. dr. sc. Vladimir SOLDO, dipl. ing.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

    Rođen je 24. kolovoza 1971. godine u Pleterničkom Gradcu. Osnovnu školu završio je u Pleternici, a srednju elektrotehničku školu u Požegi. Diplomirao je 1995. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je i magistrirao 2000. i doktorirao 2004. godine. Uz to, u razdoblju 2002. - 2003. godine je šest mjeseci studijski boravio na Tehnološkom institutu u Dublinu (Irska). Od 1995. godine radi na Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku FSB-a, pri čemu su područja njegovog nastavnog, znanstvenog i stručnog rada tehnika hlađenja i dizalice topline, a pokrenuo je i istraživanja u području grijanja i hlađenja izgrađenih prostora korištenjem dizalica topline. Ostvario je i suradnju s više međunarodnih sveučilišta i instituta, a u suradnji s gospodarstvom sudjeluje na razvoju i istraživanju proizvoda iz područja rashladne tehnike i dizalica topline. Autor je ili suautor više od 50 znanstvenih i stručnih radova te brojnih studija energetske učinkovitosti i jedan je od autora nacionalne metodologije za energetsko certificiranje zgrada. Predsjednik je Tehničkog odbora Hrvatskog zavoda za norme TO 86 'Uređaji za hlađenje, klimatizaciju i dizalice topline'. Govori engleski jezik. Oženjen je i otac četvero djece.

Ostali autori

Luka BOBAN, mag. ing. mech.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Branimir PRGOMET, mag. ing. mech.
Tehnički muzej Nikola Tesla Zagreb

Iva BERTOVIĆ, mag. ing. mech.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

fast_rewindPovratak