Kvartovi budućnosti

Energetska tranzicija dobrim je dijelom usmjerena na obnovljive izvore energije, decentralizirane sustave i uključenje građana. Projektom COMPILE, financiran od Europske unije iz programa 'Obzor 2020', cilj je pokazati mogućnosti za dekarbonizaciju opskrbe električnom energijom, izgradnju energetskih zajednica i za stvaranje ekoloških i socio-ekonomskih koristi u manjim ispitnim područjima. Projekt u Hrvatskoj provodi Zelena energetska zadruga, a Grad Križevci izabran je kao jedna od tri projektne pilot-lokacije na području Europske unije na kojima će se demonstrirati zadane aktivnosti. Projektom će se na lokaciji Razvojnog centra i tehnološkog parka ispitati replikabilni i skalabilni poslovni modeli kojima bi se potaknuo razvoj rješenja za male proizvođače električne energije iz sunčanih elektrana s vlastitom potrošnjom u Hrvatskoj. Fokus je prvenstveno na javnim zgradama, malim i srednjim poduzećima i kućanstvima. Projektom će se također povećati samoodrživost sigurnijom opskrbom električnom energijom i poboljšati usluga za tvrtke u kompleksu tehnološkog parka, kao i za druge javne zgrade u blizini. U sklopu projekta proučavaju se najnovije tehnologije poput Blockchaina i algoritama temeljenih na umjetnoj inteligenciji za optimiranje rada energetske mikromreže i formiranje energetskih zajednica. Bit će predstavljen i model grupnog ulaganja građana mikrozajmovima u sunčane elektrane koje se koriste u projektu.

Autor
  • Pavlin_boris dr. sc. Boris PAVLIN, dipl. ing.
    Zelena energetska zadruga, Zagreb

    Rođen je 1985. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je uz istraživački rad na Visokoj stručnoj školi Koruške (CUAS) u Spittalu (Austrija), a doktorirao na području održivih energetskih tehnika na Slobodnom sveučilištu u Bolzanu (Italija). Radio je kao predavač i konzultant za Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Zagrebu, a danas radi u Zelenoj energetskoj zadruzi kao voditelj europskih projekata, pri čemu je aktivan na području obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti u zgradama i održivog razvoja.

fast_rewindPovratak