Pregled razvoja tržišta obnovljivih izvora energije u 2019.

Sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/2015, 131/2017 i 111/2018) i Uredbi o poticanju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije (NN 116/2018), od 1. siječnja 2019. godine započeo je rad EKO bilančne grupe, od kada Hrvatski operator tržišta energije (EKO bilančna grupa) prodaje električnu energiju iz sustava poticanja na Hrtvatskoj burzi električne energije (CROPEX). S početkom rada EKO bilančne grupe, prestaje obveza opskrbljivača električnom energijom za preuzimanjem ukupne električne energije iz sustava poticanja, čime se dio reguliranog otkupa smanjio na 70%. Prodaja električne energije provodi se na razvidan i nepristran način u skladu s Pravilima prodaje električne energije i valja dati kratki osvrt na poslovanje EKO bilančne grupe u prvom tromjesečju 2019. godine.
Također, sukladno ranije spomenutom Zakonu, HROTE planira održati prvu dražbu prodaje jamstava podrijetla iz sustava poticanja (s udjelom koji odgovara prodaji električne energije na tržištu) pa vrijedi ukratko opisati i taj, novi projekt u HROTE-u.

Autor
  • Brkic_dubravka mr. sc. Dubravka BRKIĆ, dipl. ing.
    Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb

    Rođena je 1969. godine. Diplomirala je 1994. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru lzgradnja i pogon elektroenergetskog sustava. Magistrirala je 2007. godine, također na FER-u. U razdoblju 1994. – 2005. godine radila je kao samostalna inženjerka u HEP Operatoru distribucijskog sustava, u Distribucijskom području Elektra Zagreb, u Odjelu za razvoj i investicije, na poslovima planiranja izgradnje srednjonaponske mreže u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Od 2005. godine radi u Hrvatskom operatoru tržišta energije, gdje je danas pomoćnica direktora. Uz to, sudjelovala je u procesu učlanjenja HROTE-a kao tijela za izdavanje jamstava podrijetla u Hrvatskoj pri Udruženju izdavačkih tijela (AIB), krovnoj europskoj organizaciji u tom području, u kojoj aktivno djeluje u Radnoj skupini za vanjske poslove, a isto tako se bavi i istraživačkim radom i od 2007. godine aktivno sudjeluje u procesu donošenja regulatornog okvira iz područja obnovljivih izvora energije i u posljednjih pet godina članica hrvatske ekspertne grupe za primjenu Direktive 2009/28/EZ u europskom projektu CA-RES.

fast_rewindPovratak