Trenutačno stanje i budući pravci razvoja tržišta obnovljivih izvora u Hrvatskoj

Vrijedi se osvrnuti na trenutačno stanje poticanja obnovljivih izvora energije i kogeneracije u Hrvatskoj, sve od donošenja regulatornog okvira 2007. za sustav poticanja na osnovi modela zajamčenih cijena (tzv. feed-in model) pa do konca 2014. godine i to s gledišta Hrvatskog operatora tržišta energije. U skladu s time, treba prikazati instalirane kapacitete za određene tehnologije, prikupljena sredstva i isplate poticaja tijekom svih sedam godina uspješnog funkcioniranja sustava poticanja, sklopljene ugovore te njihovu usporedbu s ciljevima koji proizlaze iz Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/2009) i Nacionalnog akcijskog plana za obnovljive izvore energije do 2020. godine.
S obzirom na donošenje novih Smjernica o državnim potporama za zaštitu okoliša i energetiku 2014. - 2020, potrebno je definirati nove modele poticaja koji će biti tržišno orijentirani i koji neće doprinositi distorziji tržišta električne energije, kako su negativna iskustva iz postojećeg 'feed-in' modela u mnogim državama Europske unije to pokazala.
Isto tako, valja prikazati osnovne smjernice u prijedlogu novog Zakona o obnovljivim izvorima energije i kogeneracije, koji će u potpunosti primijeniti važeću Direktivu 2009/28/EZ te smjernice koje se odnose na obveze sudjelovanja povlaštenih proizvođača u snošenju troškova uravnoteženja elektroenergetskog sustava. Spomenutom je Direktivom uvedena i obveza uspostavljanja sustava jamstva podrijetla i to izričito u svrhu objavljivanja podataka o primarnom izvoru energije (eng. disclosure), kako je navedeno u Direktivi 2009/72/EZ.
Konačno, treba prikazati i primjenu sustava jamstva podrijetla električne energije i uspostavu Registra jamstava podrijetla u HROTE-u kao tijela za izdavanje jamstva podrijetla koje kao kompetentno tijelo u svrhu vođenja Registra mora imati svaka članica EU-a.

Autor
  • perm_identity mr. sc. Dubravka ŠKRLEC, dipl. ing.
    Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb

fast_rewindPovratak

input