Obnovljivi izvori i energetska certifikacija

Energetska certifikacija u Hrvatskoj je danas sveprisutna tema. U skladu s time, najprije se valja osvrnuti na aktualno stanje certifikacije, primjenu proračunskih procedura i nove europske norme u tom području. Isto tako, treba spomenuti i izradu Elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom koji se od 1. siječnja 2015. godine, prema Zakonu o gradnji (NN 153/2013) treba prije glavnog projekta zgrade koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti te priložiti ga zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole. Alternativni sustavi obuhvaćaju:
• decentralizirane sustave koji koriste obnovljive izvore energije
• kogeneraciju
• daljinsko, odnosno blokovsko grijanje
• dizalice topline.
Uz to, tu je i nova Studija tipskih rješenja za primjenu alternativnih sustava za opskrbu energijom koja projektantima omogućuje brzo i jednostavno određivanje isporučene i primarne energije u ovisnosti o tipu i korisnoj površini zgrade.
Konačno, valja prikazati i nekoliko primjera proračuna primarne energije za zgradu sa solarnim toplinskim sustavom i kotlom na biomasu, uz usporedbu s konvencionalnim sustavom grijanja i pripreme potrošne tople vode.

Autor
  • perm_identity prof. dr. sc. Damir DOVIĆ, dipl. ing.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

fast_rewindPovratak

input