Kako mehanizmi suradnje za obnovljive izvore mogu pomoći razvoju novih projekata u Hrvatskoj?

Direktivom 2009/28/EZ definirane su mogućnosti da pojedine članice Europske unije postignu svoje ciljeve za udio obnovljivih izvora energije u 2020. godini izgradnjom postrojenja na takve izvore u drugim članicama. To predstavlja priliku za strane investicije u obnovljive izvore u Hrvatskoj, korištenjem mehanizama poticaja iz drugih država. Time se omogućuje da se projekti razvijaju tamo gdje su potencijali viši, a cijene razvoja projekta niže. Koja su dosadašnja iskustva, prepoznate prepreke i koliko se pri tome može očekivati potpora razvoju novih projekata obnovljivih izvora u Hrvatskoj u bližoj i daljnjoj budućnosti?
Rezultati regionalnog modeliranja modelom Green-X na Tehničkom sveučilištu u Beču, provedenom u sklopu europskog projekta BETTER, govore o potencijalima da kroz pojačani razvoj obnovljivih izvora (što uključuje i korištenje spomenutih mehanizama) Hrvatska može do 2020. godine značajno premašiti postavljeni cilj za udio obnovljivih izvora (do 27% umjesto sadašnjih 20%), što može stvoriti i dodatne socioekonomske prilike. Nadalje, rezultati modeliranja pokazuju da bi smanjenje administrativnih barijera na Zapadnom Balkanu dovelo do povećanja instalirane snage u obnovljivim izvorima za 50% do 2030, a bez smanjenja administrativnih barijera nijedna od tih zemalja neće ostvariti svoje ciljeve za obnovljive izvore do 2020. godine.

Autor
  • perm_identity Zoran KORDIĆ, mag. ing. el.
    Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), Ured Stalnog predstavnika u Hrvatskoj, Zagreb

fast_rewindPovratak

input