Koordinacija zaštite sunčane elektrane Solektra III na mrežu HEP ODS-a

Koja je procedura i način namještanja zaštite koju vlasnik i investitor elektrane mora napraviti da bi dobio trajnu elektroenergetsku suglasnost od HEP Operatora distribucijskog sustava? To se najbolje može prikazati na primjeru Sunčane elekrana Solektra III, snage 300 kW i njezinom električnom modelu te modelu svih električnih komponenata mreže i parametrima relejne zaštite u mreži na sučelju elektrane i u samoj elektrani. Pri tome se koristi suvremeni alat za koordinaciju rada nadstrujnih zaštita i alat za vremensku simulaciju podnaponskih i naponskih, podfrekvencijskih i nadfrekvencijskih zaštita u susretnom postrojenju i elektrani. Uz to, valja prikazati i valne oblike struja i napona za vrijeme kratkog spoja, različitih vrsta 3FKS, 2FKS, 1FKS na nekim lokacijama u mreži, susretnom postrojenju i samoj elektrani.

Autor
  • perm_identity prof. dr. sc. Srete NIKOLOVSKI, dipl. ing.
    Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, Osijek
Ostali autori

doc. dr. sc. Predrag MARIĆ, dipl. ing.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, Osijek

dr. sc. Goran KNEŽEVIĆ, dipl. ing.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, Osijek

Goran OREŠKI, mag. ing. el.
Solektra d.o.o., Čakovec

fast_rewindPovratak

input