Energetsko vrednovanje plitkih geotermalnih potencijala

Većina dosadašnjih istraživanja geotermalne energije u Hrvatskoj osnivala se na termalnim vodama iz dubokih geotermalnih ležišta ili vodonosnika naftnih i plinskih ležišta. Iako panonsko područje Hrvatske ima visoke temperaturne gradijente, potencijal geotermalne energije za sada nije adekvatno iskorišten. S obzirom na stagnaciju izravnog korištenja visokotemperaturnih geotermalnih potencijala i značajan porast primjene plitkih niskotemperaturnih potencijala u Europi tijekom zadnjeg desetljeća za potrebe grijanja i hlađenja, treba definirati i potencijale primjenjivosti takvog oblika obnovljivog izvora energije u Hrvatskoj.
Sustav dizalica toplina s podzemnim izmjenjivačima topline učinkovit je i ekonomski isplativ način korištenja tog energetskog potencijala. Potencijal različitih hrvatskih regija potrebno je valorizirati utjecajem relevantnih termogeoloških, hidrogeoloških, klimatskih i tehnoekonomskih parametara, a koji funkcionalno utječu na modeliranje sustava dizalica topline s tlom kao geotermalnim izvorom.

Autor
  • perm_identity doc. dr. sc. Tomislav KUREVIJA, dipl. ing.
    Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

fast_rewindPovratak

input