Novi poslovni modeli primjene integriranih sunčanih elektrana - Net Metering

Cijene fotonaponskih sustava već godinama konstantno padaju te je danas na razini većine zemalja Europske unije postignut mrežni paritet (eng. grid parity), gdje se takvi instalirani sustavi mogu otplatiti u razumnom roku, samo na osnovi ušteda na energiji krajnjeg potrošača.
U Hrvatskoj se jedan od prvih takvih sustava s takvim poslovnim modelom planira izgraditi na krovu Osnovne škole Ostrog, koja će time na godišnjoj razini postati elektroenergetski neovisna. Projekt uključuje zamjenu klasične rasvjete onom sa svijetlećim diodama (LED) i ugradnju sunčane elektrane snage 22 kW.

Autor
  • perm_identity Edo JERKIĆ, mag. ing. el.
    Zelena energetska zadruga (ZEZ), Zagreb

fast_rewindPovratak

input