Najvažniji koraci u plinofikaciji Zadra i Zadarske županije

Nediljko BEŠLIĆ, ing.
EVN Croatia plin d.o.o., Podružnica Zadar, Zadar

Tvrtka EVN Croatia plin, kao koncesionar za gradnju distribucijske mreže i distribuciju prirodnog plina u tri dalmatinske županije (Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj) do sada je izgradila 30 km plinovoda u Zadarskoj županiji. Isto tako, u Zadru su do sada na plinsku mrežu priključeno naselje Crvene kuće i još nekoliko stambenih objekata, ali i veliki potrošači kao što su tvornica Maraska i Tvornica kruha, dok se uskoro očekuje priključivanje još nekih potrošača. Jedan od njih, na primjer, je i zgrada Opće bolnice Zadar.
U skladu s time, u Zadru je trenutačno više od 330 kućanstava i više od 1300 stanova u zgradama koje imaju spremne sve instalacije zatražilo priključak na plin.

Back to programme

Organizers

Em_blue Banner_heso

Media Coverage

Ege_novi
Portal2015