Problemi pri plinofikaciji Dalmacije i kako ih riješiti

Joachim GASSER, dipl. ing.
EVN Croatia plin d.o.o., Centar za korisnike Split, Split

Na osnovi dvije godine iskustva s pripremama i izvođenjem građevinskih radova na distribucijskoj mreži za prirodni plin u Zadru uočeni su brojni problemi, ne samo pravno-administrativne, već i tehničke prirode. No, svi ti problemi rješavani su i dalje se rješavaju 'u hodu', a na osnovi takvih rješenja razrađene su procedure koje će svakako biti od koristi pri nastavku plinofikacije Zadarske županije (tj. u Benkovcu i Biogradu na moru), ali i plinofikaciji Splitske županije, koja je upravo započela u Dugopolju te Šibensko-kninske županije, koja će započeti u najskorije vrijeme.

Back to programme

Organizers

Em_blue Banner_heso

Media Coverage

Ege_novi
Portal2015