Prvi poslovni korisnik plina u Dalmaciji (videozapis)

Antonia HOHNJEC, dipl. nov.
ENERGETIKA MARKETING d.o.o., Zagreb

Poznati proizvođač alkoholnih i bezalkoholnih pića iz Zadra, tvrtka Maraska, prvi je poslovni korisnik prirodnog plina na području Dalmacije, odnosno prvi proizvodni pogon koji je priključen na novoizgrađenu distribucijsku prirodnog plina u Zadru. Prigodna svečanost priključivanja Maraske na plinsku mrežu održana je 12. rujna 2012. godine, pri čemu su, osim predstavnika Maraske i EVN Croatia plina, bili nazočni i visoki dužnosnici Ministarstva poljoprivrede, Zadarske županije i Grada Zadra.
Pri tome treba naglasiti da je ukupna investicija, osim samog uvođenja, odnosno priključivanja plina, obuhvatila i cjelovitu rekonstrukciju kotlovnice kako bi se prilagodila na primjenu prirodnog plina kao energenta. Instalirani toplinski učin u novoj kotlovnici iznosi 3,2 MW, a kapacitet postrojenja je 5 t/h pare s pretlakom 12,5 bar. Osim povoljnih financijskih učinaka zbog primjene plina kao energenta, u usporedbi s ranije korištenim loživim uljem, zahvaljujući investiciji u novu kotlovnicu ostvaruju se i povoljni učinci na okoliš jer su emsije stakleničkih plinova ispod granica koje propisu europski i domaći propisi.

Back to programme

Organizers

Em_blue Banner_heso

Media Coverage

Ege_novi
Portal2015