Plin - novi energent u Dalmaciji

Jakov BAKIĆ, dipl. ing.
Ured ovlaštenog inženjera strojarstva, Zadar

Simboličnim paljenjem plinske baklje u zadarskom naselju Crvene kuće, sa zgradama za obitelji hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, početkom lipnja 2012. godine započelo je stvarno korištenje prirodnog plina kao energenta u Dalmaciji. Točnije, time je prirodni plin prvi puta pušten u korisničke instalacije u Dalmaciji, a u mjesecima koji su uslijedili nastavljena je gradnja plinske mreže u Zadru. Tako je na mrežu prirodnog plina do sada priključeno nekoliko velikih potrošača (prije svega tvornice Maraska i Tvornica kruha), a uskoro se očekuje priključivanje još nekih stambenih, poslovnih i javnih zgrada kao što je, primjerice, Opća bolnica Zadar.
Pri tome valja istaknuti da se priključivanjem osobito industrijskih potrošača na prirodni plin izravno primijenjuju europski propisi kojima se potiču upravo takva energetska rješenja i omogućava iskorištavanje povoljnih subvencija.
U cijelom tom procesu značajnu ulogu imao je upravo koncesionar za gradnju plinske mreže i distribuciju prirodnog plina u Zadarskoj, ali i Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, tvrtka EVN Croatia plin, hrvatska podružnica austrijske energetske skupine EVN. Unatoč brojnim poteškoćama, tvrtka je u proteklih nekoliko godina gotovo 'iz ničega' izgradila ne samo plinski, već i vlastiti poslovni sustav, a valja naglasiti da, iako je riječ o stranoj tvrtki, pri tome nije zanemarena domaća komponenta. To se ponajviše očituje u značajnom angažiranju domaće građevinske operative i domaćih dobavljača opreme, što je činjenica o kojoj bi valjalo voditi računa pri sklapanju sličnih ugovora o plinofikaciji u budućnosti.
Konačno, treba napomenuti da prirodni plin ne treba promatrati samo kao energent za grijanje, pripremu potrošne tople vode ili za tehnološke procese, već i kao energent u sustavima hlađenja i klimatizacije pomoću (apsorpcijskih) dizalica topline. Upravo takva rješenja predstavljaju golemi potencijal za što veću primjenu prirodnog plina u kućanstvima, ali i poslovnim i javnim zgradama te raznim ugostiteljskim i turističkim objektima širom Dalmacije.

Povratak

Organizatori

Em_blue Banner_heso

Medijski pokrovitelji

Ege_novi
Portal2015