CNG - 'zelena' alternativa za naftna goriva za vozila

Mladen ANTUNOVIĆ, dipl. ing.
LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb

Stlačeni prirodni plin ili CNG (eng. compressed natural gas) je alternativno gorivo koje zamijenjuje benzin, dizel i naftni plin. CNG se smatra 'zelenom' alternativom u odnosu na klasična, naftna goriva. Široka primjena CNG-a kao alternativnog goriva u prometu u potpunosti je u skladu s europskim ciljevima i direktivama koje je i Hrvatska, kao nova članca Europske unije, prihvatila kao svoje i koje će dosljedno provoditi.
Vozila na CNG mogu biti naknadno pregrađena benzinska i dizelska vozila ili originalna, tvornički proizvedena vozila na CNG. Riječ je o tehnologiji koja je dokazana u praksi i zrela za masovnu implementaciju. Hrvatska aktivno radi na implementaciji europskih direktiva u svoj zakonodavni okvir te je tako nedavno donesen Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (NN 127/2013) kojim se naručitelje u postupku javne nabave i prijevoznike koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika obavezuje da pri kupnji vozila kojima se obavlja cestovni prijevoz uzimaju u obzir: potrošnju energije; emisije ugljikovog dioksida (CO2) i oksida dušika (NOx), nemetanskih ugljikovodika (NMHC) i čestica, u što se CNG savršeno uklapa.

Ostali autori:

Matej ZOVKIĆ, bacc. oec.
LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb

Povratak

Organizatori

Em_blue Banner_heso

Medijski pokrovitelji

Ege_novi
Portal2015