Uporaba regulatornih mehanizama za poticanje plinofikacije neplinoficiranih ili slabo plinoficiranih područja Hrvatske

dr. sc. Nikola VIŠTICA, dipl. ing.
Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb

Značajne investicije, uz istovremeno malu potrošnju plina u početnim godinama projekta karakteristika su ulaganja u novi ('greenfield') ili u značajan razvoj postojećeg distribucijskog sustava. To rezultira izostankom investicija u razvoj plinskog sustava u neplinoficiranim ili slabo plinoficiranim područjima. Ako i dođe do gradnje sustava na tim područjima, rezultat su visoke cijene plina koje nisu konkurentne u odnosu na zamjenske energente te su stoga neprihvatljive za krajnje kupce.
U cilju prevladavanja opisanih prepreka plinofikaciji preostalog dijela Hrvatske, Hrvatska energetska regulatorna agencija je u novim metodologijama utvrđivanja visine tarifnih stavki, cijena i naknada uključila regulatorne mehanizme kojima se otvaraju bolje mogućnosti investitorima u plinofikaciju. Regulatorni mehanizmi su usmjereni na postizanje prihvatljive cijene plina i troška priključenja za krajnjeg kupca, uz omogućavanje ostvarenja investicija i odgovarajućeg povrata investitoru na razumno uložena sredstva.

Povratak

Organizatori

Em_blue Banner_heso

Medijski pokrovitelji

Ege_novi
Portal2015