Novi plinski sustav Hrvatske i novi projekti - zamah energetskom i gospodarskom razvoju Dalmacije

Vladimir ĐUROVIĆ, dipl. ing.
Plinacro d.o.o., Zagreb

Prirodni plin je najsvjetlija točka hrvatskog energetskog sektora. Razlog tome je prije svega u činjenici da već niz godina domaća proizvodnja prirodnog plina pokriva veći dio potreba, a samo se manji dio uvozi. Raspolaže se i vlastitim podzemnim skladištem za prirodni plin, dovoljnog kapaciteta za zadovoljavanje vlastitih potreba pa i za susjedne zemlje, ali i s velikim potencijalima za razvoj novih skladišnih kapaciteta. No, ono što je najvažnije, Hrvatska ima novi, moderni plinski transportni sustav kojim je pokriveno 95% teritorija Hrvatske i koji je već u ovom času povezan sa slovenskim i mađarskim, a preko proizvodnih sustava sjevernojadranskih plinskih polja i s talijanskim plinskim transportnim sustavom. Kada se tome doda izuzetnost položaja Hrvatske u odnosu na nove dobavne projekte (Nabucco, South Stream, TAP i IAP, LNG itd), otvaraju se nove razvojne mogućnosti.
Povezivanjem hrvatskog plinskog transportnog sustava s plinskim sustavima susjednih zemalja i tim projektima Hrvatska se može integrirati u europske tokove prirodnog plina i tržište te osigurati pouzdanu dobavu prirodnog plina hrvatskom stanovništvu i gospodarstvu. Čak i više, takvim regionalnim i transregionalnim povezivanjem plinskih sustava, osim preduvjeta kvalitetne i pouzdane opskrbe uz konkurentne cijene, otvaraju se i mogućnosti da zemlje u okruženju koriste hrvatske resurse: plinski transportni sustav za tranzit, podzemna skladišta za skladištenje i budući terminala za ukapljeni prirodni plin za dobavu prirodnog plina iz novih izvora. Naravno, daljnji razvoj i gradnja takvog plinskog sustava može značajno aktivirati domaće graditeljsko-montažerske kapacitete i biti potpora i tom dijelu gospodarstva.
Sve to ima posebnu težinu na području Like i Dalmacije jer je plinski transportni sustav u svibnju 2013. godine dosegnuo Split i otvorio široke razvojne mogućnosti stanovništvu i gospodarstvu. S druge strane, ključan projekt za daljnji razvoj hrvatskog plinskog sustava i tržišta plina, projekt Jonsko-jadranskog plinovoda (IAP), ostvarit će se upravo na području Dalmacije (Split - Ploče - Dubrovnik - hrvatsko-crnogorska granica i dalje preko Crne Gore do Fiera u Albaniji).

Povratak

Organizatori

Em_blue Banner_heso

Medijski pokrovitelji

Ege_novi
Portal2015