Izazovi i uloga operatora transportnog sustava u razvoju tržišta prirodnog plina u Hrvatskoj i gravitirajućoj regiji

dr. sc. Darko PAVLOVIĆ, dipl. ing.
Plinacro d.o.o., Zagreb

Kada se u Hrvatskoj sve donedavno govorilo o postojanju i otvorenosti tržišta plina, pri tome se mogao uočiti specifičan fenomen 'konkurencije bez konkurencije'. Naime, do otvaranja tržišta dolazilo je u segmentu tržišta na raizni distribucije i to tako da su opskrbljivači koji nabavljaju plin od jednog dobavljača sa svojom opskrbom 'ulazili' u druga distribucijska područja. To je dovodilo do turbulencija na tržištu, dok se tržište otvaralo samo u segmentu maloprodaje, odnosno radilo se samo o deklaratornom otvaranju tržišta plina u Hrvatskoj. Drugim riječima, 'piramida otvaranja tržišta plina' bila je okrenuta naopako. Međutim, 2012. godine se tržište otvara za konkurenciju među velikim dobavljačima jer se, osim Prirodnog plina, pojavljuju i druge tvrtke i isporučuju plin iz transportnog sustava te se može govoriti o stvarnoj otvorenosti tržišta plina.
Provedba desetogodišnjeg Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u Hrvatskoj u razdoblju 2002. - 2011. godine, čiji je nositelj, operator plinskog transportnog sustava, tvrtka Plinacro, je okončana. Hrvatska danas ima novi, moderni plinski transportni sustav kojim je pokriveno oko 95% teritorija i koji je već u ovom trenutku povezan sa slovenskim i mađarskim, a preko proizvodnih sustava sjevernojadranskih plinskih polja i s talijanskim plinskim transportnim sustavom. No, s druge strane, iskoristivost novih magistralnih plinovoda daleko je od zadovoljavajućeg, skupi infrastrukturni projekti koji nemaju kupca, a ni tržište, problemi su s kojima se, na žalost, susreće i koje u budućnosti svakako treba riješiti. Upravo zbog toga, izgradnja sustava Transjadranskog plinovoda (TAP) i Jonsko-jadranskog plinovoda (IAP) sigurno bi bila doprinos diversifikaciji buduće opskrbe Hrvatske plinom, porastu energetske sigurnosti Hrvatske i gravitirajuće regije te željene ekonomske valorizacije magistralnog plinovoda Bosiljevo - Split poveznicom na IAP.
Uredbom (EU) br. 715/2009 utvrđena su nediskriminirajuća pravila za pristup transportnim sustavima prirodnog plina radi osiguravanja funkcioniranja unutarnjeg tržišta plina. No, u velikim dijelovima članica Europske unije nedostatak jednakog i transparentnog pristupa transportnim kapacitetima predstavlja (može se tako reći) glavnu prepreku za ostvarivanje učinkovitog tržišnog natjecanja na veleprodajnom plinskom tržištu. Pri tome treba istaknuti da udvostručavanje transportnih sustava plina u većini slučajeva nije ni ekonomično, a samim time ni učinkovito. Uvažavajući to, nedvojbeno je da se samo s mrežom međusobno povezanih transportnih mreža koje dobro funkcioniraju i kojima se svima nude jednaki uvjeti pristupa, omogućuje slobodan protok plina u EU-u. Time se privlači više dobavljača, povećava likvidnost u tržišnim čvorovima i doprinosi učinkovitim mehanizmima pravedne cijene plina koje se temelje na načelu ponude i potražnje. S tim u vezi, upravo će i daljnji izazovi i uloga nacionalnog operatora transportnog sustava u suradnji s drugim operatorima transportnih sustava članica EU-a u sklopu Europske mreže operatora transportnih sustava (ENTSO-G) biti u gradnji jednakog i transparentnog pristupa transportnim kapacitetima i uvođenju nediskriminirajućeg sustava raspodjele nedostatnih transportnih kapaciteta za visokotlačne plinske mreže EU-a, kako bi se omogućio i potaknuo daljnji razvoj prekograničnog tržišnog natjecanja i integracija tržišta uz uvažavanje komercijalnih i tehničkih pravila koja se odnose na mehanizme raspodjele kapaciteta.

Povratak

Organizatori

Em_blue Banner_heso

Medijski pokrovitelji

Ege_novi
Portal2015