Pravac razvoja tržišta prirodnog plina u Hrvatskoj

Ivor ŽUPANIĆ, dipl. oec.
Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb

Kada se postavlja pitanje koji je pravac daljnjeg razvoja tržišta prirodnog plina u Hrvatskoj, najprije bi valjalo provesti analizu trenutačnog stanja na tržištu, odnosno promotriti broj bilančnih skupina te usporediti tržišne udjele bilančnih skupina u 2013. i protekloj godini.
Isto tako, valja usporediti cijene plina u članicama Europske unije za kućanstva i industriju u skladu s podacima Glavne uprave za energetiku Europske komisije (DG Energy).
U skladu s time, vrijedi se osvrnuti na razvoj tržišta i dati preporuke za njegovo eventualno poboljšanje i unapređenje.

Povratak

Organizatori

Em_blue Banner_heso

Medijski pokrovitelji

Ege_novi
Portal2015