Plinofikacija i obrazovanje

dr. sc. Zlatko JANKOSKI, dipl. ing.
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije, Split

Na specijalističkom stručnom studiju Politehnike (modul: Konstrukcijsko strojarstvo) na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu već drugu godinu provodi se nastava iz kolegija 'Plin i plinske instalacije'. Uvrštavanje tog kolegija u nastavni program specijalističkog studija Politehnike pronalazi svoje temelje u aktualnoj politici plinofikacije Hrvatske, kojom će se na području Dalmacije omogućiti korištenje, uz električnu energiju, još jednog 'umreženog', ali i 'novog' energenta - prirodnog plina.
Dolaskom magistralnog plinovoda na područje Splitsko-dalmatinske županije te skorašnjom gradnjom plinskih distribucijskih mreža u gradovima i naseljima pojavit će se i potreba za stručnim znanjima s područja tehnika gospodarenja plinom.
S obzirom na to, kolegij 'Plin i plinske instalacije' ima za cilj stjecanje temeljnih znanja o gospodarenju plinom, o mogućnostima korištenja plina i o pripadajućim instalacijama distribucije, mjerenja i eksploatacije plina. Osim teoretskih predavanja, planom rada kolegija predviđen je i terenski rad te sudjelovanje dva gostujuća predavača i to:
• predstavnika regionalnog koncesionara
• ovlaštenog projektanta plinskih sustava.
Uključivanje gostujućih predavača u nastavni program ima za cilj prenošenje praktičnih znanja, ali i upoznavanje studenata sa stvarnim problemima iz prakse.
U sljedećem razdoblju rada, poseban naglasak bit će na organizaciji i opremanju stručnog laboratorija, čija će dinamika ovisiti o vlastitim raspoloživim sredstvima i donacijama gospodarstvenika. Na taj način bi se studentima osigurala, osim teoretskih, i vrijedna praktična znanja, što je konačno i svrha stručnog studija.

Povratak

Organizatori

Em_blue Banner_heso

Medijski pokrovitelji

Ege_novi
Portal2015