Što to, zapravo, donosi liberalizacija tržišta prirodnog plina?

Pavao VUJNOVAC, dipl. oec.
Prvo plinarsko društvo d.o.o., Vukovar

Prvo plinarsko društvo je vertikalno integrirana tvrtka koja je prvodtno osnovana kao distributer i opskrbljivač prirodnim plinom u Vukovarsko-srijemskoj županiji, no kasnije je proširila djelatnost na uvoz, opskrbu i prodaju prirodnog plina, a danas i na opskrbu električnom energiom. Tvrtka trenutačno ima oko 11 000 potrošača i 600 km plinske mreže, u što je do sada investirano 120 milijuna kuna. Pri tome vrijedi spomenuti da je PPD tijekom plinofikacije Vukovara i okolnih desetak općina besplatno priključivao kućanstva u prve dvije godine od puštanja plina u mrežu.
Prije tri godine tvrtka je započela ugovornu suradnju s E.ON-om, jednom od vodećih europskih energetskih skupina, kako bi dobila dodatno znanje i snagu za sudjelovanje u daljnjoj liberalizaciji hrvatskog energetskog tržišta. U skladu s time, PPD je bio prvi opskrbljivač koji je u plinskoj godini 2011/2012, u vrijeme regulirane cijene plina, započeo s uvozom plina, a danas je drugi najveći uvoznik i trgovac plinom u Hrvatskoj, odmah nakon Prirodnog plina. Usporedno s time, tvrtka je u proteklim godinama aktivno sudjelovala u kreiranju zakonskog i podzakonskog okvira koji je dao preduvjet za liberalizaciju, odnosno otvaranje tržišta.
Unatoč tome, za sada se još ne može očekivati navala opskrbljivača na opskrbu kućanstava plinom (kao što se, primjerice, dogodilo s opskrbom gospodarstava plinom, odnosno opskrbom električnom energijom) od travnja 2014. godine. Pri tome se kao jedan od ključnih čimbenika ističe upravo cijena plina koja je za kućanstva niža u odnosu na mnoge druge zemlje Europske unije. Uz to, za ulazak na to tržište potrebna je velika logistika i skladište, a tko god uđe na to tržište, treba biti spreman na potencijalni neuspjeh.
Kada je pak riječ o daljnjem razvoju hrvatskog plinskog, ali i energetskog tržišta u cjelini, treba reći da najprije nadležna državna tijela i ustanove struci trebaju dati smjernice u kojem se pravcu kretati i kako razvijati sustav. U skladu s time, prikladno rješenje bi bilo osnivanje stručnog tima koji bi pokrivao svaki segment tržišta, pa i pitanja koja se tiču potrošača koji zaslužuju da budu informirani. Takav stručni tim bi pri izradi regulative pružio podršku i znanje čime bi se izbjegli problemi do kojih redovito dolazi pri primjeni te regulativa u stvarnim tržišnim uvjetima. Isto tako, pri razradi regulative treba raditi segmentirano i unaprijed, odnosno slijediti odgovarajući strateški plan, što na žalost, u Hrvatskoj u pravilu nije slučaj. Konačno, politika bi trebala imati konsenzus oko strateških ciljeva, a ne da promjena politike stalno radi zaokrete u strategiji i strateškim odrednicama za poslovanje u energetskom sektoru, zbog čega energetski subjekti trpe jake udarce čime se usporava razvoj ne samo energetike, nego i cijelog hrvatskog gospodarstva.

Povratak

Organizatori

Em_blue Banner_heso

Medijski pokrovitelji

Ege_novi
Portal2015