Plinofikacija na području Splitsko-dalmatinske županije – potencijal za gospodarski razvitak

Ranko VUJČIĆ, dipl. ing.
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Split

Planiranje potreba za energijom i načinom njezinog ostvarenja je temeljni preduvjet za pravilnim gospodarenjem i zaštitom prostora. Izradom Županijske razvojne strategije i nizom studija u okviru projekta Energetski razvitak, Splitsko-dalmatinska županija je definirala vlastite gospodarske razvojne prioritete te utvrdila energetske potrebe. Na taj način stvoreni su potrebni preduvjete za sustavno gospodarenje energijom na području Županije, odnosno za širu primjenu obnovljivih izvora energije, plina i energetske učinkovitosti za grijanje i opskrbu rashladnom i električnom energijom gradova i općina, stambenih i turističkih naselja, hotela, kampova i gospodarskih zona.
Pri tome se valja osvrnuti, odnosno dati kraći prikaz realiziranih aktivnosti i prioritetnih razvojnih programa na području plinofikacije.

Povratak

Organizatori

Em_blue Banner_heso

Medijski pokrovitelji

Ege_novi
Portal2015