e-Zbornik

Pristup e-Zborniku bit će omogućen svim prijavljenim sudionicima Foruma od utorka, 7. ožujka 2018.

Za pristup e-Zborniku potrebno je koristiti lozinku koja je dostavljena svim prijavljenim sudionicima Foruma na e-mail na navedeni datum.

Ako niste zaprimili 'Newsletter' s lozinkom, obratite se Organizatoru Foruma - Kontakt.

Prijava