Energetska zajednica - pogled u budućnost

Europska komisija zadala si je ambiciozan cilj integriranja i daljnjeg jačanja plinskog tržiša Europske unije. U skladu s time, EK priprema paket mjera za jačanje otpornosti energetskog tržišta EU-a i mjere za izmjenu klimatske strategije. Tako je odredila 15 akcijskih mjera koje će primijeniti u Energetskoj zajednici. Cilj jačanja Energetske zajednice s ambicioznim klimatskim ciljevima je osigurati potrošačima energije (kućanstvima i poslovnom sektoru) sigurnu, održivu, konkurentnu i nadasve financijski prihvatljivu energiju.
Uz sve to, vizija Energetske zajednice zacrtana je kao održiva niskougljična i ekološki prihvatljiva ekonomija izgrađena tako da potraje.
Samim time EU si je postavio naizgled izazovne i ambiciozne ciljeve koji izgledaju u najmanju ruku nepomirljivo!

Author
  • perm_identity Zvonimir JEROLIMOV, mag. ing. petrol.
    Hrvatska gospodarska komora, Zagreb
Others Authors

dr. sc. Darko PAVLOVIĆ, dipl. ing.
Plinacro d.o.o., Zagreb

Mario OBRADOVIĆ, struč. spec. ing. admin. chris.
Montmontaža-Oprema d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack