Uloga skladišta na liberaliziranom tržištu

Skladišta plina natječu se s drugim izvorima u fleksibilnosti na tržištu i stoga regulatorna rješenja trebaju olakšati tržišnu utakmicu. Tržišta koja dobro funkcioniraju mogu vrednovati i osigurati sigurnost opskrbe, uz učinkovito tržišno natjecanje, između različitih izvora fleksibilnosti te odabrati najekonomičnije i učinkovito rješenje. Kod skladišta to, primjerice, uključuje nediskriminirajući pristup skladištenju i uklanjanje ograničenja na utrživosti i korištenju plina u skladištu.
Operatori sustava skladišta plina (OSS) trebaju biti inovativni i razvijati nove proizvode. Nacionalna regulatorna tijela trebaju nastojati razviti odgovarajuće regulatorne sustave koji olakšavaju inovacije i natjecanje između izvora fleksibilnosti.

Author
  • perm_identity Ivana IVANČIĆ, dipl. ing.
    Podzemno skladište plina d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack