Nalaz servisera plinskog uređaja

Operatori plinskog distribucijskog sustava dužni su, prema članku 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/1995, 56/2010), kod priključenja novog korisnika i kod redovitih ispitivanja plinskih instalacija (zamjene plinomjera) jednom u 10 godina, puštati plin na uporabu isključivo na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija. Sastavni dio ispitnog izvještaja je nalaz servisera o održavanju u ispravnom stanju plinskih uređaja.
S obzirom na to da obrazac nalaza servisera nije definiran niti su definirani podaci koje bi obrazac trebao sadržavati, Gradska plinara Zagreb organizirala je sastanak na kojemu su pristvovali vodeći predstavnici proizvođača plinskih uređaja, Inspektorat zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova i Sekcija plinoservisera i plinoinstalatera Udruženja obrtnika Grada Zagreba. Na sastanku je dogovorena forma obrasca Nalaza servisera plinskog uređaja, sigurnosne naljepnice i Servisne knjižice plinskog uređaja. Uz to, GPZ će svojom odlukom propisati obavezu provođenja toga na svojem distribucijskom području. No, jedan od problema koji se očekuje je što učiniti sa serviserima koji nemaju ugovorni odnos s proizvođačem plinskog uređaja, a registrirani su za obavljanje usluge servisa na temelju registracije tvrtke ili obrta.

Author
  • perm_identity Mario JELIĆ, dipl. ing.
    Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb
Others Authors

Dubravko DUVANČIĆ, dipl. ing.
Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack