Vodeći hrvatski operator plinskog distribucijskog sustava

Gradska plinara Zagreb je energetski subjekt koji obavlja reguliranu energetsku djelatnost distribucije plina. U 100%-tnom je vlasništvu Zagrebačkog holdinga i ima tradiciju dugu 152 godine. Tvrtka je kao operator plinskog distribucijskog sustava odgovorna za vođenje, održavanje i razvijanje sigurnog, pouzdanog i učinkovitog sustava za distribuciju prirodnog plina.
U skladu s time, vizija tvrtke je biti vodeći operator distribucijskog sustava prirodnog plina u Hrvatskoj, poštujući ekološka načela, sigurnost korisnika distribucijskog sustava i svih građana. Isto tako, kao glavna misija tvrtke ističe se sigurna i pouzdana distribucija plina do svakog korisnika na distribucijskom području, pri čemu treba ostvariti priključenje svakog potencijalnog korisnika na distribucijski sustav u najkraćem roku i suvremenu organizaciju poslovanju koja se može mjeriti sa svim značajnijim europskim distributerima, a sve to uz dosljedno poštivanje i primjenu domaćih i europskih zakona, podzakonskih propisa, strukovnih i tehničkih propisa te primjenu najsuvremenijih tehnika i metoda pri izgradnji i održavanju distribucijskog sustava. Konačno, to uključuje i izgradnju potpunog sustava nadzora i kontrole na cijelom distribucijskom području s trenutačnom dostupnošću potrebnih podataka, ali i ishođenja koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na drugim područjima u Hrvatskoj.
Kada je pak riječ o dosadašnjim rezultatima, valja pogledati pokazatelje o dosadašnjem poslovanju kao što su:
• najveća godišnja preuzeta količina plina (2010): 4 610 886 MW h (481 816 344 m3)
• godišnja preuzeta količina plina (2014): 3 415 002 MW h (356 850 915 m3)
• najveća dnevna potrošnja plina (2012): 41 974 MW h (4 386 110 m3)
• najveća ostvarena snaga (2012): 2124 MW (222 036 m3/h)
• distribucijsko područje: gradovi Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić te općine Brdovec, Dubravica, Marija Gorica i Pušća
• duljina mreže: 3741 km
• broj obračunskih mjernih mjesta na dan 31. prosinca 2014: 276 877
• broj zaposlenika na dan 31. prosinca 2014: 389
• ukupni prihod (privremeni rezultati za 2014): 279 852 000 kuna
• bruto dobit (privremeni rezultati za 2014): 23 235 000 kuna
• prosječna ostvarena vrijednost investicija u posljednje tri godine: 62 660 000 kuna.

Author
  • perm_identity Nikica DUJMOVIĆ, dipl. ing.
    Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack